ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Всеки човек преживява в живота си мигове на възходи и падения. Всеки човек има положена в духа си божествената искра на разума. Именно тази искра при едни се разгорява, за да ги извиси до Бога, а при други изчезва, угасена от силните води на нечестието, в …

Нататък ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – НАЧАЛО

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

9. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВОДИТЕ В КРЪВ Нека тук се запознаем с първото знамение на Бог Йеова против империята Египет. Искам да знаете, че ако има нещо, което ще преизпълни Божието Сърце във времената на Голямата Скръб, то това ще бъде Любовта Му към Израил. Ето защо първото знамение, което пророк Моисей ще извърши, ще е …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО НА ВИСОКАТА ПЛАНИНА (ИЛИ ЗА ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на тази книга? Разбираш ли тайната, която Исус ти разкрива? Разбираш ли сега защо в посланието на Апостол Петър е записано и това: “Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС Ето, че пред очите ми Исус вече разкриваше второто Си видение. И аз виждах моя Господ в необичайна гледка. Той държеше мрежа в ръката Си, въпреки че мрежата беше духовна и не можеше да бъде забелязана от плътски очи. Това бе мрежа, изплетена от Божията Светлина. А Исус, като …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

БОЖИЯТА МИЛОСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ИСУС Нека сега, скъпи ми читателю, ти разкажа какво преживях, когато Исус дойде, за да ме призове към написването на тази книга. Ето с какви въпроси Той се обърна към мен: “Стефане, вярваш ли, че ще извърша още много неща в твоето служение за Мен?” Отговорих: “Господи, след тези дълбоки пророчески книги, …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – I ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – X ГЛАВА

10. ЗЕМЯТА, КОЯТО ОТВОРИ УСТАТА СИ Няма защо да ти казвам, че това беше най-мащабното видение, което ми беше давано от Господ Исус Христос. Стоях над Израилевия стан и гледах към Господната скиния, пред която горяха светила в специални златни светилници. Тогава до мен се приближи Господ Исус и ми каза: “Стефане, нали видя с …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – X ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IX ГЛАВА

9. КОРЕЙ, ДАТАН И АВИРОН Духът на Корей вече говореше за атаките си против Израил и Пророк Моисей. Той казваше: “Дойде мигът, когато Моисей бе извикан от Небесният Йеова на върха на Синайската планина, където във вид на облак беше слязла Славата на Троицата. Всички ние гледахме отдалеч как Пророкът на Йеова влиза в присъствието …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IX ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – VIII ГЛАВА

8. МОЛИТВАТА НА БОЖИЯ ЧОВЕК МОИСЕЙ След последните Си думи Исус хвана духа ми и ме понесе нагоре. Тогава, за кой ли път, се озовах пред златния светилник, където бяха свидетелите на Бог Йеова. Този път те изглеждаха различно за очите ми. Виждах две млади маслинени клончета, точно така, както ги е видял и пророк …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – VIII ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – VII ГЛАВА

7. ДУХЪТ И СИЛАТА НА МОИСЕЙ Ето думите, с които Исус започна разговора Си с мен. Той ме попита: “Развълнува ли се сърцето ти, Стефане? Разбра ли дълбочините на Словото Ми? Изненада ли те изповедта на духа на Корей?” Отговорих: “Господи, повече от всичко друго ме развълнуваха виденията, които ми даде Ти и в които …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – VII ГЛАВА