АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IX ГЛАВА

9. ИЗРАИЛ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ Ето, че настъпи моментът в тази книга, когато ще говоря за Израил и човека-Антихрист. В много от главите по-напред аз загатнах за това, но тук искам да ви дам един по-ясен поглед върху всичко, което предстои да се случи и е видяно в Библията с Божия пророчески поглед. Нека отворим “Книгата …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IX ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

7. ОЛОВОТО, КОЕТО ПОТЪНА В ДЪЛБОЧИНИТЕ Скъпи ми братко! Моля се на Господ никак да не се уплашиш от дълбочините на тази книга, защото тя не е написана, та да плаши Божиите Верни и Живи човеци. Напротив - ако има нещо, което ще ти даде радост и дух на тържество и триумф над дявола, то …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – III ГЛАВА

3. БОЖИИТЕ ВЪЗДАЯНИЯ В ПЕСЕНТА НА МОИСЕЙ Скъпи ми братко! Аз се моля на Господ Исус така да докосне и освети сърцето ти, че непременно да се намериш пред Него със сълзи на покаяние и себеочистване, с огън на ревност и усърдие, с трепет на ожидане и страх. Съдбите на Господ са начертани с такъв …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – III ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – II ГЛАВА

2. ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ Скъпи ми братко! Аз вярвам, че началните думи на Господ в тази книга са насърчили и благословили сърцето ти. Вярвай ми, няма нищо по-превъзходно от това да направиш Исус Господ на цялото си сърце и Сила на целия си живот. Ние твърде често държим Исус, като гостенин в сърцата …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – II ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЪКЛЕНОТО МОРЕ Скъпи ми братко! Както вече ти говорих в предговора на тази книга, познаването на Бога отговаря на онези реки от Жива Вода, които Святият Дух е направил да текат в утробата на твоето сърце. И както всичко идва от Бога, за да се върне у Бога, така и Водите на …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – I ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Всеки човек преживява в живота си мигове на възходи и падения. Всеки човек има положена в духа си божествената искра на разума. Именно тази искра при едни се разгорява, за да ги извиси до Бога, а при други изчезва, угасена от силните води на нечестието, в …

Нататък ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – НАЧАЛО

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

9. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВОДИТЕ В КРЪВ Нека тук се запознаем с първото знамение на Бог Йеова против империята Египет. Искам да знаете, че ако има нещо, което ще преизпълни Божието Сърце във времената на Голямата Скръб, то това ще бъде Любовта Му към Израил. Ето защо първото знамение, което пророк Моисей ще извърши, ще е …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО НА ВИСОКАТА ПЛАНИНА (ИЛИ ЗА ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на тази книга? Разбираш ли тайната, която Исус ти разкрива? Разбираш ли сега защо в посланието на Апостол Петър е записано и това: “Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС Ето, че пред очите ми Исус вече разкриваше второто Си видение. И аз виждах моя Господ в необичайна гледка. Той държеше мрежа в ръката Си, въпреки че мрежата беше духовна и не можеше да бъде забелязана от плътски очи. Това бе мрежа, изплетена от Божията Светлина. А Исус, като …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

БОЖИЯТА МИЛОСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ИСУС Нека сега, скъпи ми читателю, ти разкажа какво преживях, когато Исус дойде, за да ме призове към написването на тази книга. Ето с какви въпроси Той се обърна към мен: “Стефане, вярваш ли, че ще извърша още много неща в твоето служение за Мен?” Отговорих: “Господи, след тези дълбоки пророчески книги, …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – I ГЛАВА