ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – III ГЛАВА

3. ТАЙНАТА В ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля Богу тази книга да блесне като светкавица в мрачното битие на мнозина човеци. И в тоя миг Огънят на Божията Пламенна Любов изпълва и изгаря сърцето ми. Защото в Сърцето на Спасителя Исус има голяма Милост за тези, които …

Нататък ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – III ГЛАВА

ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – I ГЛАВА

1. “ОТЧЕ, В ТВОИТЕ РЪЦЕ ПРЕДАВАМ ДУХА СИ!” Братко мой! Верни ми приятелю! Стоейки във видението до моя Господ и съразпнат с Него, аз трябваше да дочакам мига на Неговото издъхване. А този миг се бавеше и не идваше дни наред. Дни, през които смъртта от дявола се вкопчи в сърцето ми с всичките възможни …

Нататък ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – I ГЛАВА

ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – НАЧАЛО

“Аз съм Възкресението и Животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее...” (Святото Евангелие от Йоан 11:25) КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дума, с която да опиша всичкото си страдание и угнетение за моя Господ и Бог, с които приключи старата година и започна новата, то …

Нататък ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – НАЧАЛО

ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – IV ГЛАВА

4. ИЗТОЧНИЯТ ВЯТЪР Аз съм на почти тридесет и три години и някога се родих в Бургас. Това е един чудесен град на брега на морето. Въпреки, че не живея в него, аз запазих определени спомени. Винаги ми е било приятно да ходя по брега на морето и морския бриз да гали главата ми. Колко …

Нататък ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – IV ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VII ГЛАВА

7. ТАРСИС - ТАЙНАТА ВЛАСТ НА КНИЖНИЦИТЕ Ако някой мисли, че Бог ще подмине тайната власт на книжниците, то той просто не е разбрал колко много Бог ревнува за Словото Си. Всички ние имаме по една Библия в къщи. И когато отворим първата страница на тази Свята Книга, там прочитаме: Библия или Свещеното Писание на …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VII ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА ЦАРИЦА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на човешкото безумие и слабост. Една картина, която …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ ДО СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С АПОСТОЛ ПЕТЪР Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми е твърде много развълнувано и ощастливено от моя Господ и Спасител. Защото през всичките години на моето посвещение и израстване в Исус аз не можех да намеря точните думи, с които да дам на Верните примера и вдъхновението за издигане нагоре. Ставаше така, …

Нататък ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ ДО СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ – II ГЛАВА