ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО ОТ ПЕРГАМЕНТОВИЯ СВИТЪК НА ПРОРОК ИСАЙЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Много години аз трябваше да превъзмогвам над една и съща съблазън, която на моменти се опитваше да смачка сърцето ми и да ме усъмни в Божията Съвършена справедливост. Тази съблазън се натрапваше в очите ми с привидната безнаказаност на нечестивите. Аз …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – IV ГЛАВА

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАТА ГВОЗДЕЯ ОТ ПЕРГАМЕНТА НА ПРОРОК ИСАЙЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми се изпълва с блаженство, и духът ми с неизразима радост при мисълта, че Духът на тази пророческа книга ще се превърне в Ключ на Давид, и Сам Господ ще даде на Верните Си най-скъпоценния от Небесните Си …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – IV ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – НАЧАЛО

“Давидов псалом. Йеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми, докле положа враговете ти за твое подножие. Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата Ти; владей всред враговете си. В деня, когато събереш силата Си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; Твоите млади ще дойдат при Тебе, като росата из …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – НАЧАЛО

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА