КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

5. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ЕЛИСЕЙ (СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАИЛ) “Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, и затворете вратите след себе си; скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът…” (Исайя 26:20) В дълбочината на темите, които разгледах, стоя открит въпросът със съдбата на евреите. Тази глава е посветена на въпроса за Спасението …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

3. ЙОРДАН ИЛИ ЗА ПЪЛНОТО ОБРЪЩАНЕ “Освен Мене няма бог праведен и спасител. Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; защото Аз съм Бог, и няма друг…” (Исайя 45:21-22) Ето, че пристъпвам към последния етап преди Грабването ни от Господ Исус Христос. Ние трябва да “погледнем” към Бога и да бъдем спасени и …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

2.ЕРИХОН ИЛИ ЗА ПОГЛЕДА КЪМ ВОЕНАЧАЛНИКА “В деня, когато събереш силата си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората…” (Псалом 110:3) Две хиляди години нашият Господ е чакал за изпълнението на това обещание от Небесния Отец. Днес то се изпълнява. …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПО СТЪПКИТЕ НА ПРОРОК ИЛИЯ 1. ВЕТИЛ ИЛИ ЗА ДУХОВНИЯ ПРОЛОМ “Истина, истина ви казвам, (отсега) ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:51) С разглеждането на тази глава пристъпвам към онзи духовен критерий, който Бог постави пред вярата на Пророк Илия, пред неговия дух …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО ЗА ДЕНЯ, ЧАСА И МИГА ГОСПОДЕН (БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ОТ СКРИТАТА МАННА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия най-скъпоценното видение в тази книга, аз искам мислено да ме последваш в едно прекрасно изживяване, което ще бъде дар за всичките човеци, които се намират в Ковчега на Последния Ной. Какво е …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – V ГЛАВА

5. ПРИЦЕЛЪТ НА ЕЛИСЕЙ (ПОСТОЯНСТВОТО НА ДЪРЗОСТТА) Избирам личността на този най-велик мъж, като връх на тематичните разсъждения за усвояване на мантия. В живота на Елисей имаше нещо особено провокиращо. Това беше неговата Дързост. Нека сега да ви покажа какво стори Бог, за да събуди тази Дързост у него. По онова време Божий пророк над …

Нататък ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – V ГЛАВА

ЙОРДАН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОС И ПЕТЪР В ДВОРА НА ПЪРВОСВЕЩЕНИКА (ПОСЛЕДНИЯТ ГОСПОДЕН ЗОВ ОТ ВОДИТЕ НА ЙОРДАН) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че с прочита на предишната глава Господ е придал на всички ни повече смирение, мъдрост и благоразумие. Защото колкото повече приближаваме до края на този стар свят, толкова по-сгъстена …

Нататък ЙОРДАН – III ГЛАВА

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ “Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава…” (Колосяни 3:2-4) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само Господ може да потвърди в сърцето ти с какво …

Нататък ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ – НАЧАЛО

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш до съвършеното познаване …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – V ГЛАВА

5. ВРЕМЕ ЗА РАЗДИРАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ШИЕНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След виденията в десетия духовен пролом, които Господ даде на сърцето ми, цялата власт на тъмнината буквално настръхна против мен. Така аз трябваше да изпитам една твърде тежка и смазваща преса, която ме притискаше цяла седмица. Това за сетен път ме …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – V ГЛАВА