ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА

1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето слугуване към Исус аз ясно забелязах, че християните не ме приемаха еднозначно и реакциите им към пророческите книги, които пиша в никакъв случай не бяха еднакви. Едни просто решиха да ме съпоставят с останалите автори в библиотеките си. …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – I ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В ДОМА НА ПИРУВАНИЕТО “Доведе ме в Дома на пируванието и Знамето Му над мене бе любов...” (Песен на песните 2:4) Братко мой! Верни мой приятелю! Има една последна и страшна измама в църквите на тщеславието, която не просто ще ги остави на земята, но ще ги направи предмет на Божия яростен Гняв. …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – III ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ОЛТАРА “ЙЕОВА-НИСИЙ” Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на най-мощният и силен сигнал на Божията тръба в сърцето си. Защото, при все, че Господ ме издигаше във височините и ме сваляше в дълбочините, пак тази Свята тайна на Йеова-Нисий е стояла заключена за …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – I ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път сърцето ми издирва всичките думи на любовта си, за да благодари на нашия Господ Исус Христос? И за кой ли път Той доказва на всички ни, че е Преизобилният Извор на вярата ни, Слънцето, Чиито лъчи никога няма да се свършат. Аз …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 8 ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗНАМЕТО НА ХРАМА Братко мой! Верни ми приятелю! С дълбоко и прекрасно удовлетворение в сърцето си аз продължавам да следвам моя Господ в последния Му Храм на Хълма Мория. И нито яростта на дявола, нито болезнените стрели от моите неприятели не могат да потъмнят светлостта на сърцето ми, дошла от изобилното докосване …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 8 ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 5 ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЪЛПОВЕТЕ НА ХРАМА Братко мой! Верни ми приятелю! Някога, преди шестнадесет години, аз предадох живота и сърцето си на Господ Исус Христос. Предадох ги с онази плаха вяра на младенец, който гледа с надежда към Кръста на Голгота и приема, че там остават приковани греховете му и всичкия му стар живот в …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 5 ГЛАВА