СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – IV ГЛАВА

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Търси вълна и лен, и работи с ръцете си това, що й е угодно...” (Притчи 31:13) Вярваш ли, че връзката ти с Исус не е просто Спасение, но е един необикновен живот, пълен с Благодат и Небесни благословения? Аз вярвам в това и желая тук да те насърча. “В какво ще …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – IV ГЛАВА

ХЪЛМОВЕТЕ ГЕВАЛ И ГАРИЗИН – I ГЛАВА

1. ХЪЛМЪТ ГАРИЗИН ИЛИ ЗА БОЖИИТЕ ДУХОВНИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Искрено вярвам, че сега ще говоря и пояснявам за духовни неща, които трябва да бъдат разбрани от духовните човеци. Именно от духовните човеци, понеже плътските няма да понесат виденията в тази книга. Казвам това, понеже за плътския човек понятието “благословение” няма духовен …

Нататък ХЪЛМОВЕТЕ ГЕВАЛ И ГАРИЗИН – I ГЛАВА