ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

4. ВРАТИТЕ ПО ЛИЦЕТО НА ЛЕВИАТАНА А сега нека да продължа с отворените врати по лицето на Левиатана. Аз ще припомня Божиите думи:“Кой може да отвори вратите на лицето му?” (Йов 41:14)От този Божий въпрос разбираме, че лицето на Левиатана има врати. Какво представляват тези врати? За да разберете отговора, то помислете, че вратата е …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

5. ПОРТАТА НА ПОХОТТА Сега нека да продължа с четвъртата порта. Когато Исус ми даде видението за нея, Той ми каза: “Виж четвъртата порта. Портата на похотта. Защото тук е мястото, където умират най-голям брой от човеците…” След думите на Исус пред очите ми се разкри и самата порта. Мога със сигурност да ти кажа, …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА