ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

3. ДА ВЛАДЕЯТ НАД ВРАГОВЕТЕ СИ Ето, че стигам кулминацията на темата за последния Адам и последната Ева. Много ви моля да внимавате в нещата, които ще прочетете, защото това ще ви позволи да осъзнаете в пълна степен какво значи власт от Бога. “Евангелието от Лука” ни дава илюстрация затова какво се случи, когато Исус …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_1

1. ДА СЕ ПЛОДЯТ И РАЗМНОЖАВАТ Когато погледнем Евангелието, виждаме, че в началото последната Ева бе само от дванадесет човека. На Петдесятница тя получи Сила и Огън от Небето и започна да работи за изпълнение на библейските пророчества. За да разберем какво се е случило през всичките векове от Възкресението на Исус до днес, ни …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_1

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА

VIII. ПОСЛЕДНИЯТ АДАМ И ПОСЛЕДНАТА ЕВА В досегашните размисли често се налагаше да споменавам последния Адам и последната Ева. Трябва ли да им отделя за внимание цяла отделна тема? Отговорът е: Да! С размишленията в тази тема окончателно ще затвърдим дълбокото откровение, че първа глава на “Книгата Битие” е Книгата на Живота. Във всичко, казано …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – I ГЛАВА_2

2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЖИВОТА Най-великото творение на Бог наруши Господните повеления и по този начин се превърна в бунтовник и противник на Божията Святост и духовни закони. Една личност тържествуваше от този факт. Дяволът не беше вече сам в бунта си. Той беше взел за заложници първите човеци, решил, че тяхната изгубена Святост и Съвършенство …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – I ГЛАВА_2

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IV ГЛАВА

4. СКРИТАТА МАННА - НАГРАДАТА ЗА ПОСТОЯННОТО УСЪРДИЕ И така, както вече разбрахте, Бог ще даде на чедата Си тайните на битието. Въпросът е кога ще стане това. В своите послания Апостол Павел ни разкрива, че Бог е обещал да даде на вярващите неща, които око не е виждало, ухо не е чувало, нито на …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IV ГЛАВА

ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – II ГЛАВА

2. ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ Не зная колко вървяхме, но ето, че видях нещо като гигантски пламък, който гореше и чиято светлина очите не можеха да издържат. Това не беше пожар, какъвто несъмнено всеки е виждал. Защото пожарът се състои от множество огнени езици, които се издигат нагоре. А тук огънят беше концентриран в един единствен език, …

Нататък ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – II ГЛАВА

ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – I ГЛАВА

1. ПОСЛЕДНИЯТ АДАМ “Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе - всякога веселие…” (Псалом 16:11) Когато Господ Исус отново дойде към сърцето ми, аз бях хванал именно стиховете на прекрасния псалом и ги повтарях в сърцето си. Тогава се молех така: “Господи мой! Скъпоценен мой Исусе! …

Нататък ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – I ГЛАВА