ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ЖЛЪЧКАТА И ОЦЕТА “Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, и утешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене, и в жаждата ми ме напоиха с оцет...” (Псалом 69:20-21) Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото повече тази пророческа книга отива …

Нататък ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – VIII ГЛАВА

ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С УМНОЖЕНАТА ОМРАЗА И СКРЪБТА НА ПОРУГАНИЕТО “Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал. Боже, Ти знаеш безумието ми; и прегрешенията ми не са скрити от Тебе. …

Нататък ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – V ГЛАВА

ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благославям с цялото си сърце моя Господ Исус Христос, понеже, въпреки трусовете и съпротивата, пътят и призванието ми за Него продължават според Личния Му божествен план. Няма да скрия от тебе, че в минали години много ми се искаше този план да бъде някак съкратен …

Нататък ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – НАЧАЛО