ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VIII ГЛАВА

8. ПОРТАТА НА ЯРОСТТА Ето, че стигнах до последната порта на смъртта. Портата на яростта. Мога със сигурност да ти кажа, че това беше порта, която олицетворяваше най-чудовищните въплъщения на дявола. Самата порта беше разположена пред дълбок ров, чието дъно беше пълно с озверели диви животни. Вълци, лъвове и леопарди ръмжаха страшно и гледаха нагоре …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VIII ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VII ГЛАВА

7. ПОРТАТА НА АЛЧНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега ще продължа с портата на алчността. И искам да знаеш, че ако има порта, в която смъртта да идва най-бързо и да убива сърцата най-успешно, то това е портата на алчността. Тази порта е изцяло под властта и управлението на духа на Мамон, който …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VII ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VI ГЛАВА

6. ПОРТАТА НА ЗАВИСТТА А сега, братко мой, нека да продължа с портата на завистта. Ето как Господ я разкри пред очите ми. Това бе нещо, като огромен телевизионен екран, каквито монтират на стадиони или зали. Пред самата порта имаше събрани стотици хора. Те явно, че съвсем скоро щяха да наблюдават нещо. И ето, че …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VI ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

5. ПОРТАТА НА ПОХОТТА Сега нека да продължа с четвъртата порта. Когато Исус ми даде видението за нея, Той ми каза: “Виж четвъртата порта. Портата на похотта. Защото тук е мястото, където умират най-голям брой от човеците…” След думите на Исус пред очите ми се разкри и самата порта. Мога със сигурност да ти кажа, …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – IV ГЛАВА

4. ПОРТАТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО А сега нека да продължа със следващото видение, което Господ ми даде. Защото Той отново ми каза: “След като ясно видя портата на безгрижието, нека сега ти покажа и портата на лицемерието. Защото третата порта държи огромен дял от убити и покварени. Затова виж как изглежда тя…” След думите на Исус …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – IV ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – III ГЛАВА

3. ПОРТАТА НА БЕЗГРИЖИЕТО След думите на Исус пред очите ми се появи и втората порта. Тя впечатляваше сърцата на човеците с измамния си вид. Понеже самата порта светеше като небесна дъга, а пространството зад нея изглеждаше като синьото небе, по което плуваха ефирни облаци. Измамата беше тотална. Тя караше абсолютно всеки, който види портата, …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – III ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – II ГЛАВА

2. ПОРТАТА НА СЕБЕПРАВЕДНОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега ти разкрия нещата, които Господ показа на сърцето ми. Защото портите на смъртта наистина са с огромна власт и сила. И само човеци, които са се облекли с Духа на Господ и живеят в небесните места, могат да превъзмогнат над тези порти. Господ Исус …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – II ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – I ГЛАВА

1. ПЪРВОРОДНИЯТ НА СМЪРТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След като през изминалите години Господ посещаваше сърцето ми и ме даряваше с дълбоки просветления и изобилна мъдрост, аз бях убеден, че и тази книга ще бъде написана на един дъх. Но не беше така. Защото за първи път в моя живот за Бога аз …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – I ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – НАЧАЛО

ПЪРВА ЧАСТ: ПОРТИТЕ НА СМЪРТТА КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че словото на тази книга ще бъде за сърцето ти като един дългоочакван отговор от Господа. Защото в това измамливо и объркано време мнозина имат нужда от светлина върху пътя, по който вървят. Аз не зная дали ти …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – НАЧАЛО