ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ И ЧЕТИРИТЕ ВЕТРИЩА НА ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече гледам на разрушаващия се край мен свят, толкова по-усърдна става молитвата ми към Господ Исус, за да съкрати дните заради Избраните Си. Защото Верните на Духа Му наистина са стигнали до състояние да превъзмогват и …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – II ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЯТА С ПОРТИТЕ НА ГАД И АСИР (БИСЕРИТЕ НА ЩАСТИЕТО И РАДОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не искам да си представя какво би било битието ни, ако Всемогъщият Отец не беше го осветил със Своето Слънце Исус. Аз не искам дори и да мисля, къде бихме останали, ако Господ не ревнуваше …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – VI ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА НЕФТАЛИМ (БИСЕРЪТ НА ГОЛЯМАТА БОРБА) Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Винаги въздавам благодарение на моя Господ Исус Христос за Вярността Му, с която Той се обхожда с нас. И в сърцето ми преливат почит и благоговение, когато видя Съвършените дела на Спасителя в моя живот, и в живота на …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – V ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ВЕНИАМИН (БИСЕРЪТ НА РЕВНОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече стават Портите, през които моят Господ ми дава да преминавам със Святия Му Дух, толкова по-истински, реален и превъзходен става в сърцето ми Небесният Ерусалим. И аз вече зная, че ако всички Порти се съберат в една единствена, …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – IV ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА МАНАСИЙ (БИСЕРЪТ НА ЗАБРАВЯНЕТО И ПРОЩЕНИЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да те питам какъв отзвук е намерило в сърцето ти видението с портата на Дановото племе, защото съм сигурен, че Святият Дух мощно ти е потвърдил кой е духът на Дан и на какво е способен. Но …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – III ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЙОСИФ (БИСЕРЪТ НА БЛАГОЧЕСТИЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има свидетелство, за което съм платил скъпа цена и съм готов да го проповядвам напълно с Божията Сила и помазание, то това е свидетелството на Благочестието. Не започвам с такива думи, за да хваля себе си, нито да се …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – I ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – НАЧАЛО

“ИЗДИГНЕТЕ, ПОРТИ, ГЛАВИТЕ СИ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на моя Господ, Който царува прославен в Небесния Ерусалим и озарява със Светлината Си Небето и земята, аз започвам описването на втората част от виденията за “Портите на Правдата”. Нека да започна с това, че много книги, давани ми от Бога, предизвикваха трусове …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – НАЧАЛО

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЗАВУЛОН (БИСЕРЪТ НА ЖИВЕЕНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! При всичките ми съприкосновения с Духа на Божието Слово аз винаги съм се удивлявал от това колко близък, достъпен и чудесен може да бъде Господ Исус Христос. Този мой превъзвишен Цар, Който днес обитава възможно най-въздигнатото и Свято място в …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – VII ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ИСАХАР (БИСЕРЪТ НА НАГРАДАТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако с цялото си сърце и душа си възлюбил Господ Исус Христос и Неговите Евангелия, то тогава Неговите думи непременно ще бъдат пътеводна Светлина за сърцето ти. Влюбен в тази Светлина, аз извървях дълъг път за моя Господ и Сам …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – VI ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЮДА (БИСЕРЪТ НА СЛАВОСЛОВИЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато гледам на цялото нравствено, морално и духовно падение, което се случва сред българската нация, в сърцето ми пламенно напират твърде точните думи на старозаветния пророк, които гласят: “Удивително и ужасно нещо стана в тая страна: Пророците пророкуват лъжливо, и …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – V ГЛАВА