РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ФИСОН ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА ЗАКОНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В много пророчески книги Господ ми е давал нужното помазание и мъдрост, за да разкривам тайните на Божието Слово. И винаги, когато е трябвало, аз съм наблягал на Небесната Истина, че Библията е Дъхът на Бога и тя не …

Нататък РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – II ГЛАВА

ЗА СЪДБОНОСНИТЕ ИЗБОРИ В ПОЖАРА НА ПАНДЕМИЯТА

Мили приятели на служение Мория! Господ отново посети с голяма Благост и Милост сърцето ми и постави в духа ми тежък товар. Товар от свещен дълг и отговорност, с които да предупредя всички вас за случващото се днес на този свят и за изборите, които човеците ще направят в живота си. Времето днес е такова, …

Нататък ЗА СЪДБОНОСНИТЕ ИЗБОРИ В ПОЖАРА НА ПАНДЕМИЯТА

ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

3. ПЛОДОВЕТЕ НА ПОКАЯНИЕТО ИЛИ КОГА ПЕЛИНЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕКТАР Братко мой! Аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина. Истината, че: “Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…” (Притчи 21:30) Всичко, което човек би сторил против Божиите слуги, пророците, би било само, за да се причисли към онези нечестиви, които …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА ПОКАЯНИЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ СЪВЕСТТА) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има трагедия, която да е хвърлила черната си пелена върху последните поколения човеци на земята, то това е трагедията на сухите очи. Това е трагедията на закоравените сърца, които вече не могат да плачат, нито да съжаляват за сторените злини …

Нататък ЗАКХЕЙ – III ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш до съвършеното познаване …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – IV ГЛАВА

4. ГИБЕЛНОТО ОТСТЪПЛЕНИЕ НА ПЛЕШИВИТЕ Братко мой, приготви сърцето си, за да ти говори Исус. Аз нямам какво да ти кажа, но Той има да ти каже много неща. Пораженията, които оставя лешоядът върху църквите, са много големи и ужасни. Но най-голямо поражение аз видях в трагедията на една жена, която Исус ми разкри във …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – IV ГЛАВА

ГЕДЕОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ИЗПИТ ПРИ ВОДАТА НА ЙОРДАН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Една от съществените причини, за да съм тотално отричан и отхвърлян в църквите, беше и остава фактът, че категорично отказах да угоднича на човеци. Особено на такива религиозни кариеристи, които решиха, че белите табелки върху реверите им са едва ли …

Нататък ГЕДЕОН – V ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – III ГЛАВА

III. ПЕТТЕ РАСТЕНИЯ НА БОЖИЕТО СВЯТО МИРО След тези думи Господ хвана ръката ми, тъй че двамата излязохме от стаята на Мировареца. И като преминахме покрай Огнището на Ариил и Божия слуга Давид, продължихме нататък, докато накрая спряхме. И ето, че Исус простря ръка, като докосваше главата ми. А тогава пред сърцето ми се появи …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – III ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

3. СТРУНАТА НА ПОКАЯНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво бихме правили ние без верността и Любовта, с които Исус ни посещава всеки ден. Аз не зная как бихме оцелели в това най-страшно и грешно време, ако у Сърцето на нашия Благ Отец нямаше за нас Милост и опрощение. Когато погледна назад …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД III – III ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2

ВТОРА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут се умива, помазва и облича с дрехите на Святостта като излиза на гумното. Нека сега продължа с този най-важен духовен стандарт за пребъдване в Божията Воля. Когато Ноемин казва на Рут, че Вооз вее ечемика си на гумното и тя трябва да отиде при него, то Сам Бог дава …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2