ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА – II ГЛАВА_3

3. ПОЖАРЪТ “БРАТКО И СЕСТРО” Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли словото в тази книга? Разбираш ли колко много ни обича Бог, та да би ни оставил да се погубим? Защото мнозина гледат на загиващия свят, на греха му, на безчестието му, на нашествието на хиляди уродливи пипала върху музиката, изкуството и културата. А …

Нататък ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА – II ГЛАВА_3