ДНИТЕ НА НОЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЛОЧИТЕ НА ЗАВЕТА, ААРОНОВИЯ ЖЕЗЪЛ И ЗЛАТНАТА СТОМНА СЪС СКРИТАТА МАННА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има Небесни послания, които могат да бъдат разбрани само след лично натрупан духовен опит. Ние често се опитваме да игнорираме опита, като нещо незначително, което не винаги е необходимо за нашето разбиране. Но сега ти …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – II ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО НА ВИСОКАТА ПЛАНИНА (ИЛИ ЗА ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на тази книга? Разбираш ли тайната, която Исус ти разкрива? Разбираш ли сега защо в посланието на Апостол Петър е записано и това: “Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА – V ГЛАВА

5. ПЛОЧИТЕ НА ЗАВЕТА Скъпи ми приятелю! Ако има гориво в човешкото сърце, което може да го направи съвършено отдадено на Бога, то това гориво е ревността. Няма да крия от теб, че Господ Исус много пъти е запалвал в мен огнена ревност за чистотата и Святостта на Храма Му. И сега, когато Той започна …

Нататък ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА – V ГЛАВА