ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ОВЦЕ И ГОСПОДНОТО НАМЕТАЛО Стоях на една поляна, където видях две овце. Те пасяха тревата по поляната. Едната беше покрита с черно руно, а другата - с бяло руно. Внезапно иззад хълма над поляната се появи Господ Исус Христос, а малко след това зад Него се появи и дяволът. Моят Господ …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VIII ГЛАВА

8. ПРИМКАТА В НОЗЕТЕ И ХОМОТЪТ ОКОЛО ВРАТА НА ВДОВИЦАТА Знаеш ли, братко мой, че едно зло никога не идва само? То е като верига от падения и всяко следващо падение е по-жестоко от предишното. Изобщо - когато някой напусне Пътя, Истината и Живота, то със сигурност ще попадне на безпътицата, лъжата и смъртта. Бог …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VIII ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VII ГЛАВА

7. ЕЗИЧНИЦИТЕ В СВЕТИЛИЩЕТО ИЛИ ЗА ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ Можеш ли да си представиш, че отиваш на сватба? Със сигурност такава представа не е никак трудна, защото всички ние сме били свидетели поне веднъж на сватба в живота си. Било нашата собствена сватба, било сватбата на наши приятели или роднини. И сега си представи как майката …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VII ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VI ГЛАВА

6. СКРЪБТА ПО ДРЕВНИТЕ И ЖЕЛАТЕЛНИ НЕЩА Братко мой, скъпи ми приятелю! Приготви се тук да прочетеш за нещата, които непременно ще намерят отзвук в сърцето ти. Защото всички ние, преди да повярваме в Господ Исус, сме живели в света и там сме търпели всички последствия на живота в грях и тъмнина. Но ето, че …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – VI ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – V ГЛАВА

5. ИЗГУБЕНОТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ НА ЦЪРКВАТА Ето какви стихове се откриха пред очите ми: “Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденстват; защото Господ го наскърби поради многото му беззакония; младенците му отидоха в плен пред противника. И изгуби се от сионовата дъщеря всичкото й великолепие; първенците й станаха като елени, които не намират пасбище, и стават …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – V ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IV ГЛАВА

4. ТЪГАТА НА СИОНСКИТЕ ПЪТНИЦИ Виж сега с какви стихове пророк Еремия разкрива фаталното отделяне на тщеславната църква от пътя на Христос: “Тъжат сионските пътници, защото никой не иде на определените празници; всичките му порти са пусти; свещениците му въздишат; девиците му са наскърбени; и сам той е в горест…” Тези думи са прекалено дълбоки, …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IV ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – III ГЛАВА

3. ВДОВИЦАТА КАТО СВЕТСКА ПОДАНИЦА Така аз отворих страниците на библията си и очите ми започнаха да четат “Плачът на Еремия”. Ето първите стихове, които пише Божият пророк: “Как седи усамотен градът, който е бил многолюден! Стана като вдовица великата между народите столица! Оная, която беше като княгиня между областите, стана поданица!” Виждаш ли, братко …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – III ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – II ГЛАВА

2. ПОГРЕБЕНИЕТО Преди Исус да ме заведе в “Плачът на Еремия” Той постави видение пред очите ми. Присъствах на началото на огромно шествие. Стотици хиляди човеци вървяха бавно, а измежду тях бяха избрани десет лидери, които държаха ковчег. Явно че това беше погребение. Краят на шествието не се виждаше, което ме караше да мисля, че …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – II ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – I ГЛАВА

1. “ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ” Скъпи ми братко! Аз съм сигурен, че през живота си ти многократно си имал причини да плачеш, тоест, нещо те е предизвиквало, така че сълзите да рукнат от очите ти. В повечето случаи това е било болката за душата и сърцето ти, дошла от неразбирането на другите към теб, или пък …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – I ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2

ВТОРА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут се умива, помазва и облича с дрехите на Святостта като излиза на гумното. Нека сега продължа с този най-важен духовен стандарт за пребъдване в Божията Воля. Когато Ноемин казва на Рут, че Вооз вее ечемика си на гумното и тя трябва да отиде при него, то Сам Бог дава …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2