ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години, воден от моя Господ Исус Христос, аз написах книги с много пророчески видения, които раздадох даром на братята и сестрите си. Знаех в сърцето си, че Господ ме е определил за извървяването на определен път и за плащането на определена цена. Понеже за …

Нататък ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – НАЧАЛО