ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Историята на този свят върви към своя край. Времето неумолимо следва своя ход и предначертанието на Онзи, Който го е заповядал. От две хиляди години на този свят съществува Църквата Христова. Започнала с шепа пламенни боголюбци днес Църквата е най-забележимата организация от единомишленици и съидейници. Поколение след поколение се явяваха по лицето на този …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – ПРЕДИСЛОВИЕ