ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VII ГЛАВА

7. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕПОКЛАТИМОСТ “Който прави това няма да се поклати до века...” (Псалом 15:5) Братко мой! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до последното видение, свързано с последния от Гроздовете в Господния Шатър. Гроздът на Непоклатимостта. Но преди да ти разкрия всичко, дадено ми от Исус, аз искам да споделя с теб, че …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VII ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – III ГЛАВА

3. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ПОЧТИТЕЛНОСТ “Но той почита ония, които се боят от Господа...” [ (Псалом 15:4)] Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ и Бог да приемеш пророческите видения от Господния Шатър с тази вяра, с която пръчката приема живителните сокове от Лозата. Защото отделени от Него не можем …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – III ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЕДЕЛЕЦА, КОЙТО ПРЪВ ВКУСВА ОТ ПЛОДОВЕТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Пристъпвам към втората част на тази пророческа книга с една голяма болка и с едно дълбоко безпокойство за много от християните на този свят. Понеже през изминалите дни на размисъл и посвещение върху Гроздовете в Господния Шатър, Исус за сетен …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – II ГЛАВА

2. ДВАНАДЕСЕТТЕ ГРОЗДА НА ЛОЗАТА (ВИДЕНИЕ ЗА ВСИЧКИЯ СВЯТ ДУХ И СВЯТ ЖИВОТ НА ИСУС) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз зная, че всеки от нас поне веднъж е имал сън, който е искал да не свършва. Понеже след събуждането винаги идва ужасната реалност на нечестивия свят. Реалност, която сграбчва с остри нокти гърлата …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – II ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VIII ГЛАВА

8. СТЪЛПЪТ НА ПЪЛНОТАТА Миг преди ръцете ми да докоснат петия от стълповете на Божията Мъдрост, Господ отново вдигна ръката Си, като ми каза: “Този е стълпът на най-голямата възможна пълнота от Божията Мъдрост. И затова при допира на сърцето ти до него ти отново ще преживееш видение, в което Аз ще ти разкрия нещата, …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VIII ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛИНА НА БОЖИЯТА ПРОВЕРКА Докато стоях в самия Лин, аз забелязах как около мен беше пълно с твърде много гроздове. И тогава, от дълбочините на сърцето ми, започна да ми говори Святият Дух на Отец, Който ми казваше: “Сега вече си в Лина на Божията проверка. Тук действат всички изпитания, които да …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛОЗАТА ХРИСТОС И НЕЙНИТЕ ПРЪЧКИ В мига, когато Господ докосна главата ми, аз се намерих в една уникална среда. Целият ми дух беше преобразен, за да се впише в самата среда и да стане част от нея. Защото в този миг Господ ме беше оприличил на лозова пръчка с натежали гроздове под …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – III ГЛАВА