АРФАТА НА ДАВИД II – III ГЛАВА

3. СТРУНАТА НА СМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За написването и проумяването на виденията, свързани със Струната на Смирението, Господ подложи сърцето ми на твърде голямо изпитание. И аз, подложен на Божия изпит, трябваше да събирам в шепите си всички животворни поуки и всичкия възможен разум, който Господ ми даваше през времето на самото …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – III ГЛАВА