ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛЕДНИКА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО Ето, че пред очите ми се разкриваше огромният ледник на Лицемерието. Той беше твърде дълъг и пространен и този път аз виждах в него множества от човеци. Всичко това достатъчно ме впечатли, за да се обърна към Господ. А Той ми каза: “Сега ти предстои да преминеш през ледника, …

Нататък ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ I – III ГЛАВА

ЗВАНИ, ИЗБРАНИ И ВЕРНИ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЕЧАТА НА ЗВАНИТЕ (Или как да се намериш в Името на Исус) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз вярвам, че сърцето ти отдавна е жадувало за именно такова слово. Защото в сърцето има място, което не може да бъде запълнено от нищо друго, освен от Бог и Неговото Свято присъствие. И колкото …

Нататък ЗВАНИ, ИЗБРАНИ И ВЕРНИ – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – НАЧАЛО

УЛОВЕН ОТ ХРИСТА ИСУСА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След като написах първата част от книгата за тайните на Божия Суверенитет, аз получих в сърцето си нови и прекрасни импулси от Господа, за да продължа да размишлявам върху всичките думи на Божия слуга Елиу. И трябва да ти призная, че няколкото страници от “Книгата …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – НАЧАЛО

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ПЛОДА НА ДЪРВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ аз се моля думите Му от тази пророческа книга да не се върнат празни, но да благоуспеят и да Го възцарят във всяко сърце. Защото едно дърво със зелени листа е добро място за човешкото сърце. Но колко …

Нататък ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – VI ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 2 ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯТ ОБРАЗ НА ИСУС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди много години сърцето ми съзря Образа на Исус. Образ светъл, красив и неизразимо прекрасен. Образ, толкова дълбок и неизказан, щото колкото повече се вглеждаш в него, толкова повече се изгубваш в Небесната му привлекателност и пречудност. Образ, толкова преизпълнен от Благост …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 2 ГЛАВА