ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

15. ГИБЕЛТА ВЪРХУ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ С разглеждането на това последно знамение аз искам духовно да акцентирам на факта, че то е заключителната изява на Божия Гняв. Някога коравосърдечният Фараон не желаеше да пусне израилтяните, въпреки всичките велики знамения, които Йеова извърши всред Египет. Но това последно знамение е по-особено. То изискваше специална подготовка от …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XIV ГЛАВА

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Братко мой, след малко ти ще затвориш тази книга. Аз не зная дали тя ще те промени, защото само Господ може да променя. С тази книга Исус ми каза, че приключвам една дълга и изтощителна битка против скрития в много църкви дявол. От нещата, в които бях посветен от Бога, аз разбрах, а …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XIV ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VIII ГЛАВА

8. ЯРОСТИТЕ, ЗАВИСТИТЕ, ПИЯНСТВАТА, ПИРУВАНИЯТА, ПАРТИЗАНСТВАТА, РАЗДОРИТЕ И РАЗЦЕПЛЕНИЯТА НА АНТИХРИСТА Едва ли, братко мой, е нужно да разделям на отделни глави тази стълбица на духовно падение, която се открива в тези последни черти от образа на звяра. Един звяр е затова звяр, защото неговите животински инстинкти винаги са носили смърт и разрушение. В това …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VIII ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VII ГЛАВА

7. ВРАЖДИТЕ, РАЗПРИТЕ И РЕВНУВАНИЯТА НА АНТИХРИСТА Едва ли има други черти от образа на звяра, които толкова много да са работили против копнежа на Святия Дух да ни сплотява в съвършено единение и съгласие. Враждите, разприте и ревнуванията винаги са водели до вътрешен антагонизъм в Църквата, който е бил гибелен за здравината на духовното …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VII ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VI ГЛАВА

6. ЧАРОДЕЙСТВОТО НА АНТИХРИСТА Преди да започна размишленията си по тази дълбока тема аз моля Господ Исус да те покрие с божественото присъствие на Святия Си Дух, за да бъдеш духовно укрепен от нещата, които ще получиш. Братко мой, чародейството е най-невралгичната и болезнена за дявола тема, понеже в големият си процент образът на звяра …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VI ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – V ГЛАВА

5. ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО НА АНТИХРИСТА Нужно ли е да ти казвам, че по силата на своята богопротивност и беззаконие идолопоклонството държи връх? Най-големите успехи в тъмното царство на Луцифер винаги са били изковавани чрез идолопоклонството. И едва ли има друг, толкова хитър способ, чрез който Сатана да е успявал да поквари сърцата на хората, както чрез …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – V ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – IV ГЛАВА

4. ДУХОВНОТО СЛАДОСТРАСТИЕ НА АНТИХРИСТА Ако има причина, която да прави духът на Антихриста възможно най-успешен в много църкви, то тази причина е скрита в способността на Сатана да придава сладък вкус на беззаконието и греха. Причината за сладостта на този вкус можем да открием в един стих от “Еклесиаст”, където е записано: “Понеже присъдата …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – IV ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – III ГЛАВА

3. ДУХОВНАТА НЕЧИСТОТА НА АНТИХРИСТА Този белег е един от най-смъртоносните в образа на звяра. Защо? Защото крие в себе си коварство, което малцина могат да разкрият. Когато Исус събра около Себе Си Своите ученици и последователи, Той започна да им разкрива тайните на Божието Царство. Три години Той ги подготвяше в сърцата им. И …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – III ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – II ГЛАВА

2. ДУХОВНОТО БЛУДСТВО НА АНТИХРИСТА Братко мой, ако има нещо, което Сатана е преследвал винаги на тази земя, то това е било да накара Божиите хора да блудстват. В тъмното и извратено сърце на Божия противник още преди близо шест хилядолетия се е родил проектът на тъмното царство, наречено “Вавилон”. И ако и днес земен …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – II ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – I ГЛАВА

1. ОБРАЗЪТ НА ЗВЯРА Когато Исус започна да ми дава откровенията Си по тази най-дълбока духовна тема аз разбрах колко огромна е духовната нищета на познанието за Бога в църквите. Защото първото условие, което Господ постави пред мен, за да разбера в какво се състои образът на звяра, бе да разбера какво е Образът на …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – I ГЛАВА