БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

5. СВЕТИИТЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ПОСЛАНИЦИ, ЛЕТОПИСЦИ И ПРАТЕНИЦИ В ОТЕЧЕСКАТА СКИНИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная кой и как ти е говорил за Славата, като понятие, което касае въздигането на Божиите слуги на почит и признателност. Но сега искам да ти кажа, че Славата за Истинските Божии слуги …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – II ГЛАВА

2. “ЕТО, ПОДНОВЯВАМ ВСИЧКО!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само сърца, пълни със Святия Дух и въздигнали мислите и надеждите си далече по-горе, ще могат да разберат пророческите послания на тази книга. Защото прицелът й наистина е далечен и не касае старото творение, нито днешните духовни реалности. През изминалото време на моето слугуване на …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – II ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – VI ГЛАВА

6. НЕБЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ТЕБ! Братко мой! Верни ми приятелю! След малко ти ще затвориш тази книжка и дълбоко в сърцето ти ще останат повече отговори и по-малко въпроси. Аз се моля на Исус да те докосне с Неговите думи и да преобрази душата ти. Защото въпреки многото неща, от които се нуждаят душите …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – VI ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА С БЕЛЕЗИТЕ В НОВОТО НЕБЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная с каква духовна храна си поддържал Живота на Исус в сърцето си. Аз не зная кой и как ти е проповядвал Небесното Царство на Исус. Но смея да твърдя, че всички ние сме като слепци. И без мощната ръка …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – I ГЛАВА