ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА – II ГЛАВА

2. ИСТИНИТЕ ЗА БЛАЖЕНСТВАТА И БЛАГОСЛОВЕНИЯТА Братко мой, аз сега моля моя Господ Исус Христос да дари сърцето ти с Благодатното присъствие на Святия Дух, за да започнеш да виждаш и разделяш нещата, които се различават. От видението, което получих от Исус, аз започнах да виждам в благословенията опасна хлъзгавина, която може смъртоносно да измести …

Нататък ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА – II ГЛАВА