ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – VI ГЛАВА

6. ТРЕТИЯТ ДЕН НА ИСУС В ТЪМНИЦАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли кога човек е готов да промени сърцето си според Съвършената Божия Воля? Това е, когато бъде наистина уплашен от Божиите справедливи съдби. Защото тогава, паднал по очи и на колене пред Господ, той би оголил гърба си и би извикал: “Бичувай …

Нататък ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – VI ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА ЦАРИЦА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на човешкото безумие и слабост. Една картина, която …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА