МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – X ГЛАВА

10. СТЪЛПЪТ НА ИСКРЕНОСТТА Ето, че Господ вече ме водеше към последният стълп на Мъдростта. Но миг, преди аз отново да го докосна с ръцете си, очите ми срещнаха Исусовите. А така забелязах, че дълбоките и прекрасни зеници на Господ бяха пълни със сълзи. Това ме смути и аз съвсем тихо Го попитах: “Исусе! Наскърбих …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – X ГЛАВА