ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

IV. ПРЕЛИВАЩАТА ЧАША Братко мой! Верни ми приятелю! Всички по един или друг начин сме били залъгвани от вятъра на всякакви човешки учения. Всички по един или друг начин сме били пленници на човешката заблуда. И като сме стояли в събранието, гледали сме на дипломирания проповедник на амвона, който след половин час вече издиша и …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_3

3. ТРАПЕЗАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега да ти разкрия и последната от трапезите на Господ. Защото това е трапеза по Божието предузнание и в нея участват онези, които Бог е избрал според Собствената Си Воля и Личен Суверенитет. Зная, че е възможно да ме попиташ: “Защо ще ми разказваш за …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_3

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_2

2. ТРАПЕЗАТА НА БЛАЖЕНСТВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! За кой ли път в живота си аз трябваше да призная в сърцето си, че съм сляп за истините на Живото Евангелие. За кой ли път трябваше да проглеждам като слепеца Вартимей, за да видя, че наистина на брега на Тивериадското езеро Исус бе дал Небесна …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_2

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_1

1. ТРАПЕЗАТА НА УВЕЩАНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Искам твърде много да внимаваш на това видение и на всичко, което Господ ще ти открие чрез него. Защото в това последно време мнозина са изгубили именно Трапезата на Увещанието. Те са забравили как във всичките си послания Апостол Павел говореше за силата на Увещанието. Те …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_1

ПАСТИР МОЙ III – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да разкрия пред теб виденията на тази последна част от книгата “Пастир мой”, аз издигам ръцете си към моя прекрасен и Благодатен Спасител, за да Му благодаря за всички думи на Вечен Живот, с Които Той изпълни сърцето ми. Защото днес радостта ми е пълна. …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – НАЧАЛО

ПАСТИР МОЙ II – II ГЛАВА

II. ЖЕЗЪЛЪТ И ТОЯГАТА НА ПАСТИРЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се никога да не забравяш за тези видения от долината на мрачната сянка. Защото тия трите – гордостта, сребролюбието и неблагодарността – помрачават смъртоносно човешкото сърце. Не че няма и други мрачни сенки или ужасни въздействия от силите на Злото. Защото бих …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – II ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_3

3. МРАЧНАТА СЯНКА НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Това е последната от мрачните сенки, които Господ Исус ми показа в долината. И ако трябва пред теб да призная чистосърдечно, то бих ти казал, че това е сянката, която е донесла твърде много болка на сърцето ми. Когато погледна назад в годините и видя …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_3

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_2

2. МРАЧНАТА СЯНКА НА СРЕБРОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За смъртоносната вреда от сребролюбието Господ е изливал в сърцето ми твърде много. Като се започне със словото против търговците от Храма и се премине през съдебния процес против духа на Мамон, та се стигне до виденията с бедния Лазар и богаташа. В крайна сметка …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_2

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_1

1. МРАЧНАТА СЯНКА НА ГОРДОСТТА И ПЪРВЕНСТВУВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че всичките ми години на израстване в Бога наистина се оказаха като едно проглеждане. Първоначално то беше навътре в мен и навън около мен, но впоследствие - навътре в Него и навън около Него. Докато аз гледах навътре в мен …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_1

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА

I. ДОЛИНАТА НА МРАЧНАТА СЯНКА Братко мой! Верни ми приятелю! Преди тук да разкрия разтърсващите видения от долината на мрачната сянка, аз дължа на всичките Божии чеда няколко думи от сърцето си. Понеже ревността за Давидовия псалом ме изгаря твърде дълбоко и не мога да не изкажа онова, от което пламти духът ми. Едно от …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА