ЙОРДАН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОЖУХА НА ПРОРОК ЙОАН КРЪСТИТЕЛ (ИЛИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАСИЛИМ ДА ГРАБНЕМ НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ПРЕДИ МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Господ и Неговата Църква аз стоях пред избор между ревност и благоразумие. Ревност – да изрека и напиша всички дълбоки …

Нататък ЙОРДАН – II ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – II ГЛАВА

2. ТРОЙНОТО ВЪЖЕ НА ГОСПОДНОТО ВЪЗНАСЯНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз сега те моля да притихнеш в Присъствието на Святия Дух. И като отвориш сърцето си за виденията в тази книга, да приемеш най-скъпоценния дар, който Господ Исус иска да ти даде. Защото този дар е въжето на Възнасянето. Дар от могъщи Божии …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – II ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – V ГЛАВА

5. ПРАЗНИКЪТ НА КОЛИБИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Нека със следващите редове Святият Дух на Господ съвършено да възрадва и освежи сърцето ти. Защото ние наистина се нуждаем от радост и освежаване. Тая радост, с която да превъзмогнем над умноженото беззаконие, и това освежаване, с което сърцата ни да издържат на охладнялата любов на …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – V ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

4. ПРАЗНИКЪТ НА ЖЕТВАТА И БЕРИТБАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Моля се на Бога да приемеш с отворено сърце посланието за Празника, който ще се открие пред теб в следващите редове. Защото за сетен път Царят на Сион ме убеди колко дълбока и неизследима е Божията тайнствена Премъдрост. Но нека сега да ти споделя …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

3. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините и видя коренната промяна, станала в сърцето ми, аз вече зная, че Исус ме е въздигнал в Духа Си, за да бъда участник на Неговата Пасха. И не просто участник, но работник за Святото Му Дело. Имаше време в живота …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

2. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНИЯ ДЕН Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия всяко от виденията, свързани с петте празника в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа още няколко думи за абсолютната разлика между Небесното и земното, между Празниците горе и празниците долу. Живеейки в света на лукавия, земните човеци са напълнили земните …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – I ГЛАВА

1. ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Като слуга на Господ Исус, който е имал твърде много чудесни причини да се влюби в Небесния Цар и да се посвети на Делото Му, аз обрекох душата си на една изяждаща и огнена ревност. Ревност, която ме е разпалвала винаги, когато …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – I ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Помниш ли усещането, което ти е оставило пътуването с влак? Помниш ли онази чудесна тръпка, че началната гара остава все по-далече, а крайната гара все повече се приближава? Лично за мен подобни пътувания винаги са били съпроводени с едно невидимо докосване от Небето. Докосване, с което Исус …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – НАЧАЛО

ВОДИТЕ НА МЕРА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С РЕКАТА НА ЖИВОТА Знаеш ли по какво можеш да различиш слепия от зрящия? Именно по това, че единият вижда, а другият - не! Аз не зная какво виждат днес многото християни, но смея да твърдя, че най-удивителното и скъпоценно отношение, което Господ би показал към някого, идва тогава, когато християнинът преживява видение …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – I ГЛАВА