НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

4. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “РАДОСТ” (Видение за Любовта, която не се радва на неправдата, а се радва заедно с Истината) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз сега се моля на моя Господ Огънят Му от тази пророческа книга да извърши съдба в сърцето ти. Съдба, която да те издигне високо. Съдба, която да те постави далече …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА I – II ГЛАВА

2. ПЕРГАМЕНТОВИТЕ СВИТЪЦИ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ (ВИДЕНИЕ ОТ НЕБЕСНАТА СТАЯ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ) Братко мой! Верни ми приятелю! С огромен възторг, трепет и благоговение аз последвах моя Господ и Бог, Който излезе от Светилището и тръгна по златните улици на Небесния Ерусалим. Така сърцето ми забеляза, че само при вида на Книгата, която Исус държеше …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА I – II ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – НАЧАЛО

“ИЗДИГНЕТЕ, ПОРТИ, ГЛАВИТЕ СИ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на моя Господ, Който царува прославен в Небесния Ерусалим и озарява със Светлината Си Небето и земята, аз започвам описването на втората част от виденията за “Портите на Правдата”. Нека да започна с това, че много книги, давани ми от Бога, предизвикваха трусове …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – НАЧАЛО

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЧЕТВЪРТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЗАПАДНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Четвъртият лъч от Мисията Ми е с Образа на Човешки Син, и с него се влиза през западните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Нефталим, Гад и Асир, които са Борбата, Щастието и Радостта. С тези Порти Аз освобождавам угнетените!” Скъпи ми братко! …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – VI ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ТРЕТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЮЖНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Третият лъч от Мисията Ми е с образа на орел, и чрез него се влиза през южните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Симеон, Исахар и Завулон, които са Послушанието, Наградата и Живеенето. С тези Порти Аз давам проглеждане на слепите!” Скъпи ми …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – V ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ВТОРИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ИЗТОЧНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Вторият лъч от Мисията Ми е с образа на лъв, и чрез него се влиза през източните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Йосиф, Вениамин и Манасия, които са Благочестието, Ревността и Прощението. С тези Порти Аз освобождавам пленниците!” Скъпи ми братко! Верни …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – IV ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПЪРВИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И СЕВЕРНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Първият лъч от Мисията Ми е с образа на вол, и чрез него се влиза през северните Порти на Небесния Ерусалим! Портите на Рувим, Юда и Левий, които са Смирението, Славословието и Съгласието! С тези Порти Аз благовестявам на сиромасите!” Скъпи ми братко! …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – III ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА С ПЪТЯ НА ЕНОХ, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА, ПЛАМЕННИЯ МЕЧ И ГОСПОДНАТА ГОДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ и Бог аз сега се моля Той да изпълни всеки от четящите тази книга с Присъствието на Святия Си Дух, за да бъде прочитът й не просто спасителен, но …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – I ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В НЕБЕСНИЯ ДОМ НА АПОСТОЛ ПЕТЪР Братко мой! Верни ми приятелю! Нека отново започна с това, че скръб изпълни цялото ми сърце. И тая скръб, като разплака очите ми, накара ме да викам с всичката си сила към Исус и да Му казвам: “О, Господи мой! Имай милост към слугата Си! Избави ме …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – I ГЛАВА

ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – VI ГЛАВА

6. ДАЛЕЧE ПО-ГОРЕ ОТ СЕТНИНАТА НА БЛУДНИЦАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Хвърлен като Йоан Кръстител в тъмницата на всичката религиозна ярост и злоба, аз трябваше ден след ден, месец след месец и година след година да превъзмогвам. За да явя на всичките Си братя и сестри Словото на Живота. Словото на Оня, пред Когото …

Нататък ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – VI ГЛАВА