ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 38 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Корена и Потомъка Давидов, свързано с Чернозема на Гион! С това послание Господ Исус Христос ще ти даде съвършен достъп до Дървото на Живота и ще те призове да родиш за Небесното …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 38 ЧАСТ

ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН

(ПОСЛЕДНИЯТ СЪДБОНОСЕН ПРИЗИВ ОТ КОРЕНА И ПОТОМЪКА ДАВИДОВ) Мили приятели на служение Мория!Не зная колко Сила от Небето имам в сърцето си, за да правя духовния си товар още по-тежък. Но докато Господ Исус Христос ме докосва и изпълва със Святия Си Дух, аз ще продължа да Му се покорявам и да изявявам Волята Му …

Нататък ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

6. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕНЕЦА “Блажени тези, които са призвани на Сватбената Вечеря на Агнето...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Натискът върху духа ми и яростните дяволски бури против тялото ми се превръщат за мен в най-категоричното доказателство, че краят не просто е наближил, но вече хлопа пред вратите на сърцата ни. …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БЯЛОТО КАМЪЧЕ И СКРИТАТА МАННА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След няколко минути ти ще затвориш и последната страница на тази пророческа книга. И ми се иска да вярвам, че написаното в нея непременно ще се превърне в Свят Дух за теб. Дух, с Който да изпълниш и обгърнеш сърцето си, …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – IV ГЛАВА

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ И ЧЕТИРИТЕ ВЕТРИЩА НА ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече гледам на разрушаващия се край мен свят, толкова по-усърдна става молитвата ми към Господ Исус, за да съкрати дните заради Избраните Си. Защото Верните на Духа Му наистина са стигнали до състояние да превъзмогват и …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – II ГЛАВА

РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз моля Благодатния Свят Дух да потвърди в сърцата на всички Божии чеда каква цена се е платила и ще се плаща оттук-нататък за виденията в тази пророческа книга. Защото по никакъв начин не бих могъл да намеря убедителни думи и доводи, с …

Нататък РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – I ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

5. СВЕТИИТЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ПОСЛАНИЦИ, ЛЕТОПИСЦИ И ПРАТЕНИЦИ В ОТЕЧЕСКАТА СКИНИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная кой и как ти е говорил за Славата, като понятие, което касае въздигането на Божиите слуги на почит и признателност. Но сега искам да ти кажа, че Славата за Истинските Божии слуги …

Нататък БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако искам да благословя със съдба тази последна пророческа книга, която сега е разтворена пред сърцето ти, то непременно бих помолил Исус да я направи заредена с “неспокойство” в най-извисения смисъл на тази дума. Защото всички ние се нуждаем от разтърсване и …

Нататък ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – I ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – XI ГЛАВА

11. ЖИВОТ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Аз вярвам в един чуден Бог! Този Бог е както мой, така и ваш! Онова, което Той даде на мен, го даде и за вас. Винаги съм искал да разбера Сърцето на този мой Бог. Винаги съм искал да надникна в това толкова голямо Сърце, където всичко е Любов и …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – XI ГЛАВА

ЙОРДАН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОЖУХА НА ПРОРОК ЙОАН КРЪСТИТЕЛ (ИЛИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАСИЛИМ ДА ГРАБНЕМ НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ПРЕДИ МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Господ и Неговата Църква аз стоях пред избор между ревност и благоразумие. Ревност – да изрека и напиша всички дълбоки …

Нататък ЙОРДАН – II ГЛАВА