НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

7. ЛЮБОВТА, КОЯТО НИКОГА НЕ ОТПАДА Братко мой! Верни ми приятелю! Въпреки яростта и злобата на нечестивия, въпреки всичкото зло, което претърпях, докато писах тази книга, днес съм повече от щастлив. Защото моят Господ даде на чедата Си всичкият Вечен Живот на Небето, събран в дванадесет неизразими думи. И аз днес бих повторил думите на …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НАДЕЖДА” (Видение за Любовта, която на всичко се надява) Братко мой! Верни ми приятелю! Ето че стигнах до последната от неизразимите думи на Любовта. Дума, която Господ разкри на сърцето ми с разтърсващо видение. Но нека не изпреварвам събитията, а да започна оттам, че Исус отново беше до мен и ми говореше, …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ДОВЕРИЕ” (Видение за Любовта, която на всичко хваща вяра) Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все така стоеше под неземната и прекрасна Радост на моя Небесен Господар. И аз, взрян в чудесната сетнина на всичките Звани, Избрани и Верни, хвалех Исус за всичко в моя живот. А Той, като се сниши …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

4. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “РАДОСТ” (Видение за Любовта, която не се радва на неправдата, а се радва заедно с Истината) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз сега се моля на моя Господ Огънят Му от тази пророческа книга да извърши съдба в сърцето ти. Съдба, която да те издигне високо. Съдба, която да те постави далече …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СЕБЕОБУЗДАНИЕ” (Видение за Любовта, която премълчава всичко) Братко мой! Верни ми приятелю! Преминавам към деветата от неизразимите думи на Божията Любов с ясното съзнание, че там, където пламти Огънят на Незлобието, непременно ще се разпали и Огънят на Себеобузданието. Другояче не би могло и да бъде. Затова нека да ти предам думите …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА

2. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НЕЗЛОБИЕ” (Видение за Любовта, която не държи сметка за зло) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За проумяването и изпълването с Огъня на тази дума аз трябваше да преживея необикновено тежък натиск върху сърцето си. Той беше буря, която ме връхлиташе с ужасни мисли и внушения. Буря, с която дяволът искаше да …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – II ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – I ГЛАВА

1. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “БЛАГОЧЕСТИЕ” (Видение за Любовта, която не се раздразнява) Братко мой! Верни ми приятелю! Едва ли има смисъл да те питам дали си чувал думите на пастора-наемник от предходното видение. Истината е, че думите на света и дявола буквално са потопили много църкви, тъй че в тях отдавна не царува Духът на Бога, …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – I ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – НАЧАЛО

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил...” (Лука 12:49) ДА ЗАПАЛИМ СВЕТИЛНИЦИТЕ СИ “И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – НАЧАЛО

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – VII ГЛАВА

7. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ЩЕДРОСТ” (Видение за Любовта, която не търси своето) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Огънят на моя Господ все така гореше в сърцето ми, когато Исус отново ми проговори, като казваше: “Сега е време да разбереш каква е шестата от Моите неизразими думи. Защото това е думата Щедрост. Дума, която Апостолът Ми …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – VII ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – VI ГЛАВА

6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “МЪДРОСТ” (Видение за Любовта, която не безобразничи) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Огънят от Божието Огнище все така гореше в сърцето ми и аз не исках да си представя, че мога да бъда нещо друго за моя Господ, освен въглен, който да дава Живот и Светлина. Но ето, че Господ отново …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – VI ГЛАВА