ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО НА ВИСОКАТА ПЛАНИНА (ИЛИ ЗА ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на тази книга? Разбираш ли тайната, която Исус ти разкрива? Разбираш ли сега защо в посланието на Апостол Петър е записано и това: “Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС Ето, че пред очите ми Исус вече разкриваше второто Си видение. И аз виждах моя Господ в необичайна гледка. Той държеше мрежа в ръката Си, въпреки че мрежата беше духовна и не можеше да бъде забелязана от плътски очи. Това бе мрежа, изплетена от Божията Светлина. А Исус, като …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С МРЕЖАТА НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО А сега, скъпи ми братко, нека ти разкрия онова, което се яви пред очите ми. Аз виждах как от Небето две светли ръце хвърлиха мрежа, която падна над самото море и потъна надолу. Миг след това морето се развълнува и водите му закипяха страшно. Но ето, че не …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – I ГЛАВА