СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ХИТРОСТТА И ПОДЛОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Спомняш ли си изречените думи от нашия Господ, че “онова, което се цени високо между човеците, е мерзост за Бога”? Аз няма да скрия от теб, че сърцето ми се свива от мъка и скръб, като виждам накъде препуска светът и …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VIII ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА СУЕТАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има хиляди начини един човек да върши добри дела, и всеки от тях носи определена полза. От милата дума и състрадание към някой болен или изпаднал в злощастие човек до отстояването на Божията Правда в кръстните скърби на нашия Господ и Бог. Каквото …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VII ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА КРЪВОЖАДНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако вярата на човеците беше толкова просветена, щото да наднича отвъд завесата на видимите физични реалности, то тогава всички да бихме живели в един много по-различен свят. Свят, който нямаше да изживее последиците от заговора на Сатана с Науката. Свят, който щеше да …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VI ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА НЕМИЛОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има друга пророческа книга, която да съм писал с по-голяма омраза към дявола и с толкова преляла погнуса към неговата зловеща природа и извратен дух. Знам само, че измежду милиардите жители на този свят все трябваше да се намери един, който …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – V ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА АЛЧНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече пиша тази пророческа книга, толкова повече сърцето ми копнее този свят да избледнее и изобщо да спре да съществува. Защото той отдавна се е превърнал в една мрачна сатанинска гротеска, в едно поле, на което растат тръни и бодили, в една …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – IV ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ГОРДОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За последните петнадесет години сърцето ми напълно узна и се убеди на колко могъщ и чрезмерно велик Бог е било призвано да служи и да се покорява. И нещото, което постоянно се случваше през всички тези години беше фактът, че аз се смалявах …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – III ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ЧАРОДЕЙНАТА ИЗМАМА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някога върху сърцето ти е имало такъв натиск, който да те води до страшен световъртеж, при който погледът ти не може да се задържи в една точка, но бяга встрани, при все че изобщо не мърда. Но ето …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – II ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА БЕСОВСКАТА МЪДРОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имай вярата да приемеш в сърцето си, че четеш книга, за която се е платила и ще се плаща и занапред скъпа цена. Не ти казвам това, за да величая страданието си за моя Господ, нито да трупам някакви суетни ползи от …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – I ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди два месеца Господ дойде към сърцето ми, за да ме въздигне при Себе Си и да ме посвети в една от най-дълбоките изяви на Божията тайнствена премъдрост. Така, за първи път в живота си, написах част от книга-алегория, получавайки от Исус видения с дъщерите на …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – НАЧАЛО

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ И ДЪЩЕРИТЕ НА ЗМИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Отново искам да ти напомня и подчертая, че Господ те прави свидетел на една Небесна алегория. Тъй щото виденията в нея не могат да се приемат дословно, но само с Божията Мъдрост, която е силна да потвърждава дълбочините на Духа. …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – III ГЛАВА