СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕТО ЕГИПЕТ И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! Преди да затворя тежката и отговорна тема за Божия Пламенен Гняв, аз искам да ви покажа и второто зло поколение на този свят, което също е в прицела на разорителя. Защото това е поколението Египет. Поколение, с което се разминаваме всеки ден на …

Нататък СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

ВЕТИЛ I – I ГЛАВА

1. ГОСПОДНОТО ОБЕЩАНИЕ КЪМ НАТАНАИЛ (ВИДЕНИЕ ЗА ЛЪЧИТЕ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има свидетелство за всичката ми пълнота от радост и щастие, които съм преживявал през годините на слугуването си към Бога, то това е било чудото да бъда изпълнен от Божия Свят Дух и да се намеря с …

Нататък ВЕТИЛ I – I ГЛАВА