СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Изминаха няколко месеца на върховно изпитание и страшно гонение от дявола върху сърцата на Божиите чеда. Ситото на изпитанието беше с толкова стеснени отвори, щото скоро сърцето ми започна да забелязва достатъчно много обезпокоителни и наскърбяващи факти. Тези факти ме наведоха на мисълта, че отново трябва …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВРАТИТЕ НА ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА ЦЪРКВА (СТЪЛПОВЕТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ) Братко мой! Верни ми приятелю! Излишно е да те питам към кои стълпове се стреми сърцето ти. Излишно е да те питам дали сърцето ти е отвратено от идолските стълпове на нечестието, защото зная, че твоят отговор ще бъде утвърдителен. Но именно такава е …

Нататък ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – III ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИДОЛСКИТЕ СТЪЛПОВЕ НА НЕЧЕСТИЕТО Братко мой! Иска ми се да си разбрал всичко от видението с Хълма Мория. Иска ми се да си разбрал, че този Хълм е твърде свят, истински и прекрасен, за да оставиш друг да го покорява, когато днес Исус е призовал сърцето ти. Плътските човеци около теб няма …

Нататък ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – II ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ХЪЛМА МОРИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз съм сигурен, че като повярвал в Господ Исус и предал сърцето си в ръката Му, за теб няма по-важно и отговорно нещо от това - да разбереш какъв е смисълът на твоята вяра. Защото Божието Слово ни учи, че всеки, който е повярвал в …

Нататък ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – I ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години, воден от моя Господ Исус Христос, аз написах книги с много пророчески видения, които раздадох даром на братята и сестрите си. Знаех в сърцето си, че Господ ме е определил за извървяването на определен път и за плащането на определена цена. Понеже за …

Нататък ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 – НАЧАЛО

ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА – IV ГЛАВА

4. КОВЧЕГЪТ НА ЗАВЕТА Искам да знаеш, скъпи ми приятелю, че Господ наистина е превъзходно велик. И аз ще те помоля, като брат в Христа да започнеш да пазиш ревниво в сърцето си всички прекрасни думи, които можеш да отправиш към Небесния Цар, като плод на твоите искрени устни. Защото днес е време, когато искреността …

Нататък ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА – IV ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 2 ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯТ ОБРАЗ НА ИСУС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди много години сърцето ми съзря Образа на Исус. Образ светъл, красив и неизразимо прекрасен. Образ, толкова дълбок и неизказан, щото колкото повече се вглеждаш в него, толкова повече се изгубваш в Небесната му привлекателност и пречудност. Образ, толкова преизпълнен от Благост …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 2 ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Подложен на всичката възможна ярост и съпротива от дявола, аз трябваше няколко седмици да превъзмогвам над неговите отмъщения и провокации. Това беше непрестанен кошмар от стрели, удари и притеснения в плътта ми, каквито не бях получавал до написването на тези видения, свързани с Господния Храм на …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 2 ГЛАВА

2. ОЩЕ НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ХЪЛМОВЕТЕ И ВЪРХОВЕТЕ (Кратко въведение в Духа на пророческите видения) Братко мой! Верни ми приятелю! Изправен пред най-отговорното и най-святото дело на живота си, аз не мога да не преклоня сърцето си и да не отдам на моя Господ всичката Слава, всичкото благодарение и всичкото поклонение, което Той заслужава. Защото …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 2 ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 1 ГЛАВА

1. ГОСПОДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ Скъпи ми братко! Верни мой приятелю! Преди да ти разкрия прекрасните и Святи видения в тази книга, аз искам да започна с това, че един белег различава категорично Господния Хълм от всичките останали хълмове и бърда. И този белег е вярата! Аз не зная как ти е проповядван предмета …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ I – 1 ГЛАВА