ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – IV ГЛАВА

4. “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН…” Братко мой! Верни ми приятелю! Моето сърце ликува и тържествува във вярността и могъществото на Живия Бог. Защото ако и против слугите Му да се възправя цялата сила на врага, пак Той последен има решаващата дума. Днес много от Божиите чеда са навели главите си поради силата на нечестивите. И …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – IV ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – IX ГЛАВА

IX. М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН Ето, скъпи ми читателю, и последната глава на тази книга. Дали ще й повярваш аз не зная, защото има Един, Който докосва и убеждава, променя и изгражда. От мен се искаше да стоя в покорство пред Него и да поема отговорност с името си за съдържанието на книгата. Останалото е …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – IX ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – VIII ГЛАВА

VIII. ТРАГЕДИЯТА НА ВАЛТАСАР Следиш ли мисълта на Господ, скъпи ми читателю? Разбираш ли дълбоките намерения на Святия Дух чрез тази книга? Става ли ти ясно, че Божието Слово е съвършено свързано и неделимо и само по Волята на Отца ние бихме имали мъдрост да разберем писаното? Досега Бог ми е давал много откровения и …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – VIII ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – VII ГЛАВА

VII. РЪКАТА, КОЯТО ПИШЕШЕ НАДПИСА А сега, скъпи ми читателю, те моля да внимаваш във всичко, което ще ти се открие оттук нататък, защото тази книга стига своята кулминация. Сам можеш да предположиш, че праведният и Свят Господ няма да търпи нечестието в Храма Си, но ще го накаже и отсече завинаги. Аз просто искам …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – VII ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – VI ГЛАВА

VI. БОЖИЯТА МЯРКА ЗА ВРЕМЕ ПРОТИВ ВАВИЛОНСКИТЕ ЦАРЕ Братко мой, скъпи ми читателю! Аз съм убеден, че нито едно сърце не може да остане безразлично от нещата, които ми показа Господ Исус. Защото самите видения в пълна степен отразяваха днешното състояние на църкви и вярващи, които твърде лекомислено допуснаха духът на света да ограби силата …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – VI ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_6

6. ЗАЛАТА НА КАМЕННИЯ БОГ Още с влизането в тази зала аз забелязах, че тя се различаваше от другите, по това, че тук имаше множества от каменни тронове на които седяха каменни човеци. Всички те бяха като замръзнали в изображенията си. И в цялата зала имаше само един поклонник, който сновеше и тичаше от трон …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_6

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_5

5. ЗАЛАТА НА ДЪРВЕНИЯ БОГ Едва влязъл с Господ в тази зала аз се почувствах доста наясно с нея. Всичко вътре ми беше познато. Имаше съвсем малко нови подробности и сърцето ми веднага ги улови. Така например, самите поклонници на дървения бог се въртяха не просто в кръг, но вътре, в централната част на кръга …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_5

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_4

4. ЗАЛАТА НА ЖЕЛЕЗНИЯ БОГ Нека ти кажа, скъпи ми читателю, че по въздействието си това бе най-ужасната зала, в която стъпвах. И ако в предишните характера на лукавия бе прикрит, то тук той се изявяваше в голяма пълнота още със самото влизане. Аз виждах огромна желязна зала, в която всичко беше сиво и черно. …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_4

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_3

3. ЗАЛАТА НА МЕДНИЯ БОГ Искам да знаеш, братко, че ако има нещо, което шокира и поразява въображението, то това беше залата на медния бог. Тя беше по-различна от другите две зали, защото тук тълпата от поклонници беше толкова разнородна, щото човек би имал чувството, че са си дали среща всички раси и националности. И …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_3

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_2

2. ЗАЛАТА НА СРЕБЪРНИЯ БОГ Ето, че двамата с Господ вече влизахме през сребърната врата, зад която се откри сребърна зала. Тази зала също беше пълна със стотици поклонници. Тук също имаше трон. Поклонниците отново се въртяха в кръг, като викаха: “Алелуя, алелуя, алелуя, алелуя, алелуя, алелуя…” И този път на трона нямаше никой. Погледнах …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_2