ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

5. ВЯРАТА НА ДАВИД ИЛИ ЗА ЗАЩИТАТА ОТ ЛЪВА Ходил ли си някога на зоопарк? Ако си ходил, то непременно си посещавал клетката на лъва. Ти си гледал този кръвожаден хищник, без ни най-малко да се плашиш от него. Между теб и лъва е стояла преграда, с която той е бил напълно безопасен за теб. …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД II – III ГЛАВА

3. СТРУНАТА НА СМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За написването и проумяването на виденията, свързани със Струната на Смирението, Господ подложи сърцето ми на твърде голямо изпитание. И аз, подложен на Божия изпит, трябваше да събирам в шепите си всички животворни поуки и всичкия възможен разум, който Господ ми даваше през времето на самото …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – III ГЛАВА