ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

IX. БОЖИЯТА ПОЧИВКА И МИЛЕНИУМЪТ НА ХРИСТОС Всяка работа, рано или късно, приключва. Така и Спасението на човешкия род, промислено от Небесния Отец, също ще приключи. Като последна генерация на Исус, ние можем да бъдем наистина щастливи, че всеки ден и час, всеки месец и година ни приближават до свършека на времето, до свършека на …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – XI ГЛАВА

11. ОБРЪЩАНЕТО НА АСИРИЯ КЪМ БОГА Разглеждайки времената след Пришествието на Господ Исус Христос на тази земя ще забележим някои събития и Божии пророчества, показващи, че Божията Милост и Любов ще тържествуват категорично в онова време. Когато Исус Христос се завърне в Славното Си Второ Пришествие, ще стана така, че Той и Църквата ще царуват …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – XI ГЛАВА

ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПОКОЛЕНИЕТО ИТАМАР В БОЖИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека никой по никакъв начин да не успее да те измами, че царуването с Господ Исус Христос в идещия Милениум е благодатна награда за всички, които се наричат християни. Защото подобна фалшива увереност битува в стотици и хиляди църкви. Тя е …

Нататък ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – I ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА ЦАРИЦА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на човешкото безумие и слабост. Една картина, която …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПРЕСТОЛИТЕ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето общение с Господ Исус аз разбрах, че нищо не издига така сърцето и не изпълва така духа, както Божиите видения. Защото човек може години наред да посещава земната си църква, но това никак няма да го ползва, …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Сега в твоите ръце попада книга, която е естествено продължение на изобилната Благодат и Милост, с които ме посети моят Господ Исус Христос. И аз съм убеден, че сърцето ти не просто ще вкуси от благостите на Сион, но ще бъде наситено от изявата и разпечатването …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО