ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО ЗА ДЕНЯ, ЧАСА И МИГА ГОСПОДЕН (БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ОТ СКРИТАТА МАННА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия най-скъпоценното видение в тази книга, аз искам мислено да ме последваш в едно прекрасно изживяване, което ще бъде дар за всичките човеци, които се намират в Ковчега на Последния Ной. Какво е …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Думите на моя Господ още стояха като огнени лъчи в духа ми, а аз се опитвах напълно да ги осмисля и осъзная. Защото те бяха не просто поредното откровение от Него, но една най-прекрасна врата към Небесния Ерусалим и Божието Царство. Ще съумеем ли …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – НАЧАЛО

“ГОТОВИ ЛИ СТЕ, ЛЮДЕ МОИ, ЗА МИГА?” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако някой преди десет години ми беше казал, че ще достигна в следването на моя Господ до Мига на Грабването в Духа и Силата на пророк Илия, аз със сигурност щях да се усъмня в думите му и сърцето ми съвсем щеше …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – НАЧАЛО

ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – II ГЛАВА

2. ЛЪЧИТЕ НА НЕБЕСНИТЕ СЪКРОВИЩА (ИЛИ ЗА ТАЙНАТА В ГЛАСА НА АРХАНГЕЛА) “Ето, Исус иде скоро! Бъдете готови за Него! Бъдете готови за Мига!” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има човеци от древността, които да облажавам с цялата вяра на сърцето си и искрено да им завиждам, то това бяха онези овчари, над които …

Нататък ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА – II ГЛАВА