ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА АЛЧНОСТТА И СРЕБРОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С всичката възможна искреност в сърцето си искам да ти кажа, че съм готов да платя с живота си, за да може тези видения да се сбъднат за теб и всеки друг, който прочита тази пророческа книга. Казвам “да се …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VIII ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА ХЛЯБА И ЗРЕЛИЩАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма по-непоносима гледка за сърцето ми от тази – да виждам как пленниците на дявола препускат към ада смеейки се. Защото да се смее някой за сетнината си в един неописуем и вечен ужас, то значи, че нещо в ума …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VII ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА ЛЮБОВТА КЪМ СВЕТА И ПОКЛОНА КЪМ ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли хората биха приели свойски някой пришелец, ако са коренни жители на мястото, където живеят. За тях ще са чужди, странни и непонятни всички свидетелства на пришелеца, защото те никога не са ги преживявали. И …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VI ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА ЦЪРКОВНИЯ ДОГМАТИЗЪМ И РЕЛИГИОЗНИЯ ФАНАТИЗЪМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имайки изричното потвърждение от моя Господ и Спасител, аз зная, че посланията на тази последна пророческа книга в никакъв случай няма да се приемат еднозначно от всички, които ще ги прочетат. Едни ще намерят във виденията онази чакана …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – V ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА ВОЙНОЛЮБИЕТО И КРЪВОПРОЛИТИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма как да не забележиш, че този втори разделящ стълп е твърде близък по дух до първия. Каква е тогава разликата? Разликата е такава, че първият касае демоничното засеняване върху отделни човеци, били те духовни или езически насилници и убийци, …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА УВЪЛЧВАНЕТО И БРАТОУБИЙСТВОТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато Светлината свети в мрака, дяволът плюе на петите си и бяга надалеч, колкото му държат силите. Той няма нито едно ефективно оръжие против мълнията на Меча Господен. Той няма нито една успешна стратегия против Скъпоценния Камък от Сион. Всичките …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ГЛАВНИЯ СТЪЛП НА РАЗДЕЛЯНЕТО И ВЛАДЕЕНЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има мигове в живота, когато Бог допуска върху нас да се стовари цялата сила на врага. Едва тогава разбираме от какво сме направени и до колко сме утвърдили душите и сърцата си в Канарата, която е Исус. Да предупреждавам Божиите …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – II ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – III ГЛАВА

3. БОЖИИТЕ ВЪЗДАЯНИЯ В ПЕСЕНТА НА МОИСЕЙ Скъпи ми братко! Аз се моля на Господ Исус така да докосне и освети сърцето ти, че непременно да се намериш пред Него със сълзи на покаяние и себеочистване, с огън на ревност и усърдие, с трепет на ожидане и страх. Съдбите на Господ са начертани с такъв …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – III ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС СТАВА ЗНАМЕНИТ ВЪВ ВИТЛЕЕМ? Няма по-голяма и по-превъзходна длъжност пред Господ от тази - да проповядваш благовестието за Небесното Царство. Когато ти правиш това чрез Силата на Святия Дух и Божието Помазание, тогава със сигурност Бог гледа на теб, като на един, който дава Небесен Хляб на чедата Му. …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

ЙЕОВА НИСИЙ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път сърцето ми издирва всичките думи на любовта си, за да благодари на нашия Господ Исус Христос? И за кой ли път Той доказва на всички ни, че е Преизобилният Извор на вярата ни, Слънцето, Чиито лъчи никога няма да се свършат. Аз …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – НАЧАЛО