ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

8. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЯТА СЪВЪРШЕНА ЗАЩИТА “...но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]...” Братко мой! Верни ми приятелю! С цялото си сърце те моля никога да не забравяш последните три видения, които Господ даде на моето сърце, а аз сега дадох на твоето. Защото змеят, звярът …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VIII ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VI ГЛАВА

6. МОЛИТВАТА ЗА ПРОЩЕНИЕТО НА ДЪЛГОВЕТЕ “...и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има видение, чрез което получих най-скъпоценна опитност в моя живот за Бога, то това беше именно видението с петата от вратите към Божието Сърце. Тази врата се оказа Божият укор към …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VI ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – IV ГЛАВА

4. ЖЕРТВАТА НА МАРИЯ МАГДАЛИНА Братко мой! Скъпи ми приятелю! Знаеш ли, че има нещо, което мнозина от нас са изгубили? И не просто са го изгубили, но никога няма да го намерят. И това е болката на Божието Сърце. Това е да понесеш в сърцето си Божията Скръб и очите ти да заплачат с …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – IV ГЛАВА

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ГРАДИНАТА И АРОМАТИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато отчаянието и депресията са ставали моя сянка. И тогава, като съм вдигал поглед към Небето, съм викал към Господ: “Боже, къде са чудесата Ти? Боже, къде е онази велика Сила, която накара целия свят да потрепери и …

Нататък ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ II – II ГЛАВА

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПРАЗНИЯТ ГРОБ 1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИТЕ КОСТИ НА ХРИСТОС И СЪДБОВНИЯ КРЪГ НА ГАЛИЛЕЯ “А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея…” (Матея 26:32) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз вярвам и зная, че сърцето ти е възхитено от Мъдростта на Господ. Аз вярвам и зная, че вътре в теб …

Нататък ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ II – I ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – IV ГЛАВА

4. ГИБЕЛНОТО ОТСТЪПЛЕНИЕ НА ПЛЕШИВИТЕ Братко мой, приготви сърцето си, за да ти говори Исус. Аз нямам какво да ти кажа, но Той има да ти каже много неща. Пораженията, които оставя лешоядът върху църквите, са много големи и ужасни. Но най-голямо поражение аз видях в трагедията на една жена, която Исус ми разкри във …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – IV ГЛАВА