ВЪЗДИГАНЕТО НА ПРАВЕДНИТЕ И ПРОВАЛЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ

(ВИДЕНИЕ ЗА ДВЕТЕ СКАЛИ ДО СВЪРШЕКА НА ТОЗИ СВЯТ) Мили приятели на служение Мория! Тежкият товар от последните послания, които Господ даде на сърцето ми, се превърна в изпитание за цялата ми духовна сила. Само през последния месец претърпях жестоки отмъщения от дявола, от които здравето ми се влоши, тъй че болезнено проумях предупреждението на …

Нататък ВЪЗДИГАНЕТО НА ПРАВЕДНИТЕ И ПРОВАЛЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА АЛЧНОСТТА И СРЕБРОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С всичката възможна искреност в сърцето си искам да ти кажа, че съм готов да платя с живота си, за да може тези видения да се сбъднат за теб и всеки друг, който прочита тази пророческа книга. Казвам “да се …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VIII ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – V ГЛАВА

5. ЗА ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че много години ти и всички други Божии чеда са задавали въпроси без отговор. Защо благоденстват богатите? Защо телата им са тлъсти и са лишени от общите човешки трудове и неволи? Защо Господ Исус не дава на нас така, както дяволът е дал на …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – V ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – IV ГЛАВА

4. ТРАГЕДИЯТА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Човек наистина трябва да се издигне с ръката Господна в Небесните селения на Святия Дух, за да разбере една простичка истина, а именно, че: Земните свидетелства за благословението на земните човеци са една голяма лъжа! Защо лъжа? И кой би отказал благата на земята, след като …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – IV ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

3. ПЛЕВЕЛИТЕ НА СРЕБРОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Хвани сега ръката Господна и не я изпускай, докато не видиш изтление и докато духът ти не се възкачи в Небесния Ерусалим. Отново те моля! Хвани ръката Господна, защото Исус е безкрайно Верен да потвърждава с Присъствието Си всяка пророческа книга на Сион. Защото ето …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КРЪВНАТА НИВА Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се никога да не забравиш това видение, свързано с проклятието на цар Мидас. Защото най-голямата дяволска измама в това последно време е свързана именно с предателството на Юда Искариотски. Защото, за времето си, Юда беше венецът на сатанинските усилия против Исус и Небесното …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – II ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – I ГЛАВА

1. ЗА ЦАР МИДАС И НЕГОВИТЕ МАГАРЕШКИ УШИ Братко мой! Зная, че с право ще ме попиташ какво търси този цар Мидас в една пророческа книга, след като в Евангелието никъде не пише за него? А аз ще ти отговоря, че ако и в Евангелието да не пише за този фригийски цар, пак там пише …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – I ГЛАВА

ЕРИХОН I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА БОГАТСТВОТО “Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти...” …

Нататък ЕРИХОН I – IV ГЛАВА

ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИЗСУШИТЕЛНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА Братко мой! Верни ми приятелю! Няма защо да крия от теб, че пътят към Спасението наистина е най-трудното и отговорно призвание в живота на човека. Години наред аз съм оставал в неведение относно духовния свят и властта на нечестието, която е скрита в него. Години наред съм си …

Нататък ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – II ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

9. ОПЕРАЦИЯТА 666 Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че ако съм сигурен в нещо, то е, че Господ Исус щади сърцата ни. Мерзостите на дявола са коя от коя по-мръсни и нечистоплътни. Защото от ангела Господен разбрах и това, че Господ ми е спестявал цели томове от биографията на Мамон, както преди това и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА