ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДЕВЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не свидетелствай лъжливо против ближния си...” (Изход 20:16) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дяволско проявление на този свят, което да е донесло най-много скръб и страдание на сърцето ми, то това проявление е лъжата. Тази лъжа, която …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – IV ГЛАВА

ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако искам да благословя със съдба тази последна пророческа книга, която сега е разтворена пред сърцето ти, то непременно бих помолил Исус да я направи заредена с “неспокойство” в най-извисения смисъл на тази дума. Защото всички ние се нуждаем от разтърсване и …

Нататък ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – I ГЛАВА

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С БУХАЛА И КУКУМЯВКАТА НА МЕРЗОСТТА А сега, братко мой, пристъпвам към видението с едни птици, които по своето коварство и измама наистина стоят всред челните места на мерзостта и нечестието. Тяхното въплъщение като бухал и кукумявка е такова, щото, било по плът или по дух, човеците изпитват страх от присъствието им и …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – VII ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ХВАЛБОЛЮБЦИТЕ “Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят; защото бащите им така правеха на лъжепророците...” (Лука 6:26) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има свидетелство на живота ми, което да ми дава съвършената надежда и увереност, че съм приклонил сърцето си към Истинския Бог и изявявам Святия Му Дух, …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – V ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – IV ГЛАВА

4. ПОГУБИТЕЛИТЕ НА ЛОЗЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на изява на всичката Милост, която Исус може да покаже на сърцето ти. Защото Той, като е гледал мнозина в беззаконните им пътища, дълго е търпял греховете им и не им е въздавал според делата им. …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – IV ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

2. ЗАПУСТЯВАНЕТО НА ХРАМА (ИЛИ ЗА ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ) Знаеш ли, братко мой, че няма нищо по-ужасно и печално от това - един дом да бъде оставен на запустение? А когато този дом е привидно Святият Божий Храм, то тогава последиците за онези, които стоят в него, ще бъдат катастрофални. Има една страшна измама, която …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – IV ГЛАВА

4. ВЪЛЦИТЕ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО (Или за лъжливите пророци в овчи кожи) Братко мой! Верни ми приятелю! Между многото белези на покварата и беззаконието, дошли чрез духа на Рим, непременно трябва да забележим белега, който Божието Слово ни разкрива като “прегоряла съвест”. Защото, било далечни или близки на Божия Дух, всички човеци имат божествен печат върху …

Нататък РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – IV ГЛАВА

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XI ГЛАВА

11. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЯТА “ДЕВА”, “ВЕЗНИ” И “КОЗИРОГ” Искам да знаеш, скъпи ми братко, че едва сега, когато Господ ми показваше скритата астрология на дявола, разбрах колко силен е Луцифер. Той така е организирал измамата си, щото до последно измамените да не знаят, че са измамени. Днес от всички тщеславни църкви лъха такова самодоволство и …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XI ГЛАВА

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – X ГЛАВА

10. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “РАК” Братко мой! Вярвам, че добре познаваш колко страшни са бичовете на последното време. Защото днес времето е белязано от тоталното настъпление на стотици проклятия. И колкото повече човечеството затъва в греха и беззаконието, толкова по-големи стават язвите и проклятията. Когато попиташ езичник от света коя болест намира за най-смъртоносна и …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – X ГЛАВА

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – VIII ГЛАВА

8. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “ТЕЛЕЦ” Нека ти кажа, скъпи братко, че това беше съзвездието, в което видях твърде много познати неща, давани ми преди това от Исус през годините. Понеже Господ, като насочи погледа ми към черното небе на Халдея, ми показа съзвездието на “Телеца”, и добави към сърцето ми думите Си: “Ето сега едно …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – VIII ГЛАВА