АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Как да разбираме тази стратегия?Преди всичко - като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

5. АНТИ-СЛОВОТО КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Тук стратегията на духа на Антихрист е подмолна и зловеща. За разлика от всички други нечисти духове, неговите демони са пряко свързани с действия против Христовата Църква. Нека обясня това малко по-нагледно. Ако изкусителен дух е съблазнил приятеля ни Петър, който никога не е вярвал в Бога и по …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

4. АНТИ-ВЯРАТА КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Колко от нас разбират, че вярата не е просто да се признае на съществуването на Бога? Вярата е духовно участие в Живота на Бога и извикване на Неговото действие в нашия живот. Ние заставаме пред Бога, Когото не виждаме и казваме:“Вярваме в Тебе! Вярваме в Името Ти! Уповаваме на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОБРАЗА НА ВЯРАТА В тази глава ще продължим да разглеждаме неуморната активност на духа на Антихриста. След като видяхме как той се прицелва в съвестта на хората, с цел да разврати човешкия дух и угаси светлината му, то е време да разберем и другата му стратегия, свързана с образа на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – II ГЛАВА

2. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОСНОВАТА НА ВЯРАТА Няма истински християнин, който да не е вдъхновяван от Христовите думи, записани в Евангелията. Така също няма реално съществуващ демон, който да не е бил ужасяван от същите тези думи. Христос беше слушан не само от човеци. Христос беше слушан от цялото Небе и целия ад. Думите …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – II ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

1. ПРОИЗХОД НА ДУХА НА АНТИХРИСТ Една от тайните на Божието Слово е свързана с произхода на духа на Антихрист. Той е отделна духовна личност и не може да се свързва просто с действия на Сатана против Бога. Когато говори за тази личност, Божието Слово ни дава информация за нея не само в “Първото съборно …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

Скъпи читатели на служение Мория!Държите в ръцете си книга, която ще даде пророчески взор на сърцата ви, ако я приемете с вяра. Днес много църкви са обвити в една невидима паяжина и никой не може да види самият паяк, който плете и затяга около сърцата на вярващите примката на духовната смърт.Тази книга беше написана, за …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

АВАДОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА ЧРЕЗ АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Никога в цялата си история този свят не е бил толкова демонизиран и опустошен от измама, колкото е в тези последни месеци и години преди явлението на човека-Антихрист. Нашествието на окултните вярвания, на Зодиака и хороскопите, на НЛО и контактьорите, …

Нататък АВАДОН – VI ГЛАВА

ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Дълги години духът ми стоя в пролома за Спасението на Божия Верен остатък. Някъде след Кръга на Виното аз бях въздигнат от моя Господ, за да стана не само глашатай на думите Му и Тръба за Избраните Му, но и ходатай, …

Нататък ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – II ГЛАВА

ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено вярвам и се надявам, че Господ е съхранил и опазил сърцата на всичките Си Верни чеда след прочита на последното пророчество за Легион, който е духът на лъжепророка. С виденията в тази книга се сбъдна най-непоносимият кошмар за дявола. Кошмарът, че Исус разобличава и посочва …

Нататък ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – НАЧАЛО