ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЯТА С АВРААМ И ПАВЕЛ (ИЛИ КАК СЕ СЪКРУШАВА ДУХЪТ НА МАМОН) И така, скъпи ми братко, ангелът Господен направи видението със съдебния процес да се прекрати и само след миг бях въведен от него в съвършено бяла стая, където ме чакаше Господ Исус Христос. Като Го видях, аз паднах на коленете си и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

5. ДУХОВНОТО ПОСВЕЩЕНИЕ НА МАМОН ОТ ЛУЦИФЕР Отново се върнах към съдебния процес и видях как в залата настъпи раздвижване и вълнение, защото Исус отново се изправи, а духът на Мамон млъкна. А Господ го посочи, като му заповяда: “Разкажи за личното си посвещение от Луцифер, когато той ти даде властта над целия свят и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IV ГЛАВА

4. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА МАМОН? Братко мой, скъпи ми приятелю! Аз не зная какво са преживявали всички Божии чеда, когато Господ им се е откривал по един или друг начин, в едно или друго видение. Но със сигурност мога да ти кажа, че виденията, които получих в съдебната зала по време на процеса …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IV ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XII ГЛАВА

12. ЕКЗЕКУТОРЪТ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС В съдебната зала настъпи голямо оживление, защото всички чувстваха, че духът на Корей в изповедта си ще изговори тайни, замълчани от векове и така ще бъде осветена онази власт на тъмнината, която винаги е била най-малко позната. Господ Исус се изправи и всички притихнаха. Тогава Той отново посочи духа …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XII ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XI ГЛАВА

11. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА ВАЛААМ? Ето последните думи, с които духът на Корей продължаваше изповедта си, преди Исус да посочи духът на Валаам в сферата: “Гледайки как падат живи в ада всичките ми служители, аз преживях ужасна болка. Тогава разбрах, че до края на дните ми най-голям враг на присъствието ми и делата …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XI ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IX ГЛАВА

9. КОРЕЙ, ДАТАН И АВИРОН Духът на Корей вече говореше за атаките си против Израил и Пророк Моисей. Той казваше: “Дойде мигът, когато Моисей бе извикан от Небесният Йеова на върха на Синайската планина, където във вид на облак беше слязла Славата на Троицата. Всички ние гледахме отдалеч как Пророкът на Йеова влиза в присъствието …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IX ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IV ГЛАВА

4. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА КОРЕЙ? Погледнах към моя Господ и видях как Той вдигна дясната Си ръка и посочи към сферата, а след това каза с възможно най-властния Глас, с който Го бях чувал да говори: “Кой си ти, дух на Корей?” Властта и твърдостта в Гласа на Исус не бяха никак странни. …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IV ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – I ГЛАВА

1. ПРИЗИВЪТ НА СЪДИЯТА Скъпи приятелю! Аз те благославям в Името на Исус и моля Бог да подготви сърцето ти и ума ти за дълбочините и височините, които ще се открият пред теб, защото по Божията Воля в ръцете ти е попаднала книга, разкриваща съдебния процес против духа на Корей. Искам да знаеш, че пътят, …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – I ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

8. ДУХОВНАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪМНИНАТА В този момент стана нещо интересно. Съдиите, които бяха около Исус, станаха и като се поклониха на Господ излязоха от страничните врати край залата. После от същите тези странични врати се появиха други съдии, този път - личности от времето на Новия Завет. Сред тях ангелът на Исус ми даде …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VII ГЛАВА

7. ТЪМНИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ Обърнах се към съдебните заседатели и видях как Исус отново се изправи и този път пак посочи духът на Езавел, като му заповяда: “Разкажи за последствията в тъмното царство след избиването на лъжепророците на Ваал!” Духът на Езавел се изправи в сферата и започна изповедта си, като казваше: “Всемогъщи Исусе! Раната …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VII ГЛАВА