ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – VII ГЛАВА

7. СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИЦА НА ТЕОСОФИЯТА За да разберем съвременните лица на теософията, трябва да сме наясно какво представлява самата теософия. Преводът е твърде привлекателен и гласи: “Божествена мъдрост”. Така всеки представител на теософията е теософ, следователно - “божествено мъдър”. Желанието на дявола да развращава човешките души чрез силата на своето лукавство не е от вчера. …

Нататък ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – VII ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – I ГЛАВА

1. ПРОИЗХОД НА ИМПЕРИЯТА ИЗТОК В тази първа глава ще се запознаем с произхода на империята Изток. Вие вече разбрахте някои неща за нея от предговора към “Духовните империи на Злото”, но те са само краткият поглед върху истината за тази империя. Дълбокият поглед ще направя тук, за да придобиете онази духовна чувствителност, която ще …

Нататък ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – I ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – III ГЛАВА

3. ДУХОВНИТЕ ПЛЕМЕНА НА АСИРИЯ Разглеждайки въпроса за духовните племена, трябва да имаме предвид някои най-важни принципи в духовния свят. Един от тези принципи гласи: Както Исус Христос е Същият, вчера, днес и завинаги, така и дяволът е същият, вчера, днес и завинаги! Дяволът ще си остане дявол и той няма да измисли нищо ново …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – III ГЛАВА

В ИМЕТО НА ОТЦА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА СЪС СТЪЛБИТЕ НА ХЪЛМА СИОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Най-голямата трагедия на този свят е тази, че той лежи в лукавия. Дяволът е тъмният княз, който управлява света със собственото си безумие и проклето коварство. Силен в съблазните и изкушенията, Сатана владее духовно над всички непросветени човеци, които веднъж вече е …

Нататък В ИМЕТО НА ОТЦА – II ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VI ГЛАВА

6. РЕКА НИЛ И ТАЙНАТА ДОКТРИНА НА ЛУЦИФЕР Като начало за тази тема ще ви помоля да си представите една огромна пустиня, в която живеят много човеци. Кое ще бъде най-притегателното нещо за тези човеци? Естествено - местата, където има вода, където тече река! Характерно за река Нил е това, че тя прорязва пустинята и …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VI ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – V ГЛАВА

5. ЖЕЛЕЗАРСКАТА ПЕЩ НА ЛУЦИФЕР Ето една тема, върху която ще получим изобилни откровения, за да станем поколение на здравина и конфронтация със силите на ада. Човек наистина трябва много силно да обича Бога и Словото Му, за да получи достъп до дълбоките води, там, където всяка истина хвърля демоните на Сатана в ужас, понеже …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – V ГЛАВА

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – I ГЛАВА

1. КАПИТОЛИЙСКАТА ВЪЛЧИЦА (Видение от тъмното битие на дявола) “Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща...”  (Йоан 8:44) Сълзите ми все …

Нататък РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – I ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

9. ОПЕРАЦИЯТА 666 Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че ако съм сигурен в нещо, то е, че Господ Исус щади сърцата ни. Мерзостите на дявола са коя от коя по-мръсни и нечистоплътни. Защото от ангела Господен разбрах и това, че Господ ми е спестявал цели томове от биографията на Мамон, както преди това и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VIII ГЛАВА

8. ГОЛАТА СКАЛА И МЯСТОТО ЗА ПРОСТИРАНЕ НА МРЕЖИ Братко мой! Скъпи ми читателю! Аз моля моя Господ Исус Христос да те покрие с присъствието на Благодатния Си Дух, защото със сигурност зная, че дяволът няма да стои безучастен пред оня, който вижда как на този съдебен процес се изявява тъмното сърце на Злото. Аз …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VIII ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА

7. ПРОЕКТЪТ НА ПОЛЕТО ДУРА И така, скъпи ми братко, аз отново се върнах на съдебния процес, защото Господ Исус продължаваше разпита на духа на Мамон. А процесът вече навлизаше в сериозната си част, защото Исус, като посочи с показалеца Си Мамон, с властен и суров Глас му заповяда: “Разкажи за най-великото си творение в …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА