СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

1. ПРОБЛЕМЪТ НА ЛОТ Неслучайно избирам личността на този човек като първи фокус на разсъжденията ми за империята Содом. Библията ни показва, че Лот беше племенник на Авраам. И когато Авраам излезе от Ур Халдейски, Лот го последва. Това сигурно би накарало мнозина да видят в Лот мъж, достоен за подражание. Но истината е, че …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВАТА ЖЕНА Братко мой, искам да знаеш, че Злото никога не спира да атакува онези човеци, които попаднат под властта му. Докато в човека има устои, които не са разрушени и паднали, то и до този момент дяволът ще работи против живота му. Заблуждават се онези, които си мислят, че дяволът ще …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – IV ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВИТЕ ДЪЩЕРИ Скъпи братко, книгата все още не е приключила с духовния поглед върху Содом, но тук моя Господ Исус прави една крачка напред, за да разбереш някои дълбоки духовни истини, които дяволът никога не е искал да бъдат явни за Божия народ. Няма защо да те убеждавам, че Лот имаше нечистота …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – III ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВРАТАТА НА ЛОТ Скъпи ми братко, както вече разбра от нещата, които прочете, тази книга е необикновена. А необикновеното в нея е това, че четящият придобива не просто знание от “Книгата Битие”, но онзи поглед на Исус, който ще му позволи да надникне в областите на Духа, за да види действителното състояние …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – II ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – I ГЛАВА

1. ДУХОВНОТО ПЪТУВАНЕ В “БИТИЕ” Ето как започна моето духовно пътуване със Спасителя Христос. В миг, когато бях се отдал на размисъл и исках напълно да освободя душата си от белезите и раните на всякакви удари, които преживявах, Исус дойде към духа ми и сърцето ми, като каза: “Укрепи се и се възрадвай, защото благоволението, …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – I ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

“Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, - подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви...” (Лука 17:28-30) “Помнете Лотовата жена. Който иска да …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_1

1. ИЗМАМАТА НА ВЪНШНИТЕ МАЙКИ, БРАТЯ И СЕСТРИ А сега, братко мой, нека да продължа нататък. За да видиш и ти със сърцето си първото от виденията с измамите на външната тъмнина. Не се страхувай да повярваш на това пророческо слово, защото то не е родено от собственото ми сърце, нито се е пръкнало от …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_1

ВЕТИЛ I – III ГЛАВА

3. ВТОРИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТА МИЛОСТ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали в пълна степен осъзнаваш с какво благоволение днес ни дарява Господ, но със сигурност искам да ти кажа, че Хълмът Мория още повече просия в сърцето ми, след видението с Яков. Защото не би имало Яков, ако …

Нататък ВЕТИЛ I – III ГЛАВА