ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА_2

2. ВОДИТЕ ПОД ПРОСТОРА В една от най-важните Си притчи Исус предупреди: “И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА_2

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”, по-напред в тази книга. Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение? Отговорът на този въпрос ще ни …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД ВИТСАИДА “Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат…” (Матея 23:13) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако искам нещо от моя Господ и Спасител, то това е Той да те разтърси. Да разтърси сърцето ти …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЯТА УЗ И така, скъпи ми братко, нозете ми вече стояха в седмата Небесна сфера. Аз държах ръката на Исус и не знаех какво да кажа, защото възхищението и почудата ми бяха безгранични. Самата сфера имаше съвършена способност да изпитва нещата, които се откриват под нея. А изпитването от сферата ставаше с …

Нататък ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – II ГЛАВА