ЛЕВИАТАНЪТ – V ГЛАВА

5. ЛЮСПИТЕ НА ЛЕВИАТАНА Сега искам отново да продължа с Левиатана. В характеристиката, която Бог дава на сатанинското тяло има нещо, което е като най-голяма гордост на Левиатана. Ето какво е то:“Той се гордее с наредените си люспи, съединени заедно, като че ли плътно запечатани; едната се допира до другата така щото ни въздух не …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – V ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

4. ВРАТИТЕ ПО ЛИЦЕТО НА ЛЕВИАТАНА А сега нека да продължа с отворените врати по лицето на Левиатана. Аз ще припомня Божиите думи:“Кой може да отвори вратите на лицето му?” (Йов 41:14)От този Божий въпрос разбираме, че лицето на Левиатана има врати. Какво представляват тези врати? За да разберете отговора, то помислете, че вратата е …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – III ГЛАВА

3. ДВОЙНИТЕ ЧЕЛЮСТИ НА ЛЕВИАТАНА Нека сега да поговоря за двойните челюсти на това зло чудовище.“Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?” - пита Бог.Забележете, че това не са просто челюсти, но са двойни челюсти, тоест, имат две предназначения. Като начало на вашето разбиране за челюстите, нека ви попитам:За какво служат челюстите?Естествено е …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – III ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

2. ВЪНШНАТА ДРЕХА НА ЛЕВИАТАНА Нека да разберем какво представлява външната дреха на Левиатана. Преди всичко това е дрехата, с които той се изявява на света. Всеизвестна е поговорката, че по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Ето защо, за да бъде Левиатанът приет от света, той ще се облече в привлекателна дреха. Дреха, която …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

1. ЛЕВИАТАНЪТ - ЧУДОВИЩЕТО НА ТОЗИ СВЯТ Какво представлява Левиатанът? - би попитал читателят, отворил първата страница на тази книга. В някои по-стари библейски речници, а дори в препратките под стиховете в много библии се упоменава, че това е крокодил. И едва ли би могло да е другояче, след като вземем предвид, че такава може …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА_2

2. ВОДИТЕ ПОД ПРОСТОРА В една от най-важните Си притчи Исус предупреди: “И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА_2

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”, по-напред в тази книга. Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение? Отговорът на този въпрос ще ни …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД ВИТСАИДА “Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат…” (Матея 23:13) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако искам нещо от моя Господ и Спасител, то това е Той да те разтърси. Да разтърси сърцето ти …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЯТА УЗ И така, скъпи ми братко, нозете ми вече стояха в седмата Небесна сфера. Аз държах ръката на Исус и не знаех какво да кажа, защото възхищението и почудата ми бяха безгранични. Самата сфера имаше съвършена способност да изпитва нещата, които се откриват под нея. А изпитването от сферата ставаше с …

Нататък ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – II ГЛАВА