ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – III ГЛАВА

3. БЛЯСЪКЪТ НА МАСЛИНАТА, КАСИЯТА И ТРЪСТИКАТА (ИЛИ ЗА ИЗХОДНИЯ ПЪТ НА СИОНОВИТЕ ПЛЕННИЦИ ОТ ЛАОДИКИЯ, ЕФЕС И САРДИС) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз никога няма да престана да благодаря на моя Господ за Небесната Му Вярност, с която Той се обхожда с всички нас. И едва ли някога ще намеря точните думи, …

Нататък ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – III ГЛАВА

РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ЛАОДИКИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Дано Господ би изпратил от Святия Си Хълм възможно най-много Свои войници в долината на Пентаполиса, които са силни да носят Меча Му и да поразяват началствата и властите на религиозното нечестие. Тогава със сигурност дяволът ще претърпи най-ужасните си загуби и разрушенията …

Нататък РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – VII ГЛАВА

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – VI ГЛАВА

VI. ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ (ИЛИ ЗА РИСКА ДА ПРОПУСНЕШ МИГА) В най-тежкия миг от Живота Си Исус взе със Себе Си Петър и двамата Заведееви сина. Всички те Го последваха в Гетсиманската градина. Там Той им каза: “Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мене...”  (Матея 26:38) След тази молба …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – VI ГЛАВА

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_4

4. ЯВЛЕНИЕТО НА АНТИХРИСТА (ЕФЕКТЪТ НА ЗМИЙСКАТА ОТРОВА) Ето, че стигнах до кулминацията на сатанинската отрова – явлението на Антихрист. Може би малко християни са си задавали въпроса: Защо Сатана разпространи толкова фалшификати на християнство по целия свят? Защо в продължение на толкова много векове властват с пълна сила извратените прочити и тълкувания на Божието …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_4

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_3

3. НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ФАНАТИЗМА (ЕФЕКТЪТ НА ОТРОВЕНАТА ВЯРА) Досега разгледах отровното действие на гибелните ереси, бесовските учения и идолопоклонството. Както следствието на всяка отрова е смъртта, така и следствието на тези три фактора въздейства смъртоносно върху вярата в Исус Христос. Всяка дяволска атака има перспектива и крайна цел. Най-непоносимото присъствие за дявола е Божията Любов. …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_3

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_2

2. РАЗЦВЕТЪТ НА ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО (ЕФЕКТЪТ НА ОТРОВЕНОТО ОБЩЕНИЕ) Един от най-тежките мигове в живота на Христовите Апостоли беше мигът, когато Господ щеше да се остави в ръцете на престъпници, за да бъде поруган, бит, охулен и разпнат на кръст. Една огромна мъка имаше в сърцата на Петър и Йоан, Филип и Андрей, Тома и Вартоломей. …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_2

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_1

1. ГИБЕЛНИТЕ ЕРЕСИ И БЕСОВСКИ УЧЕНИЯ (ЕФЕКТЪТ НА ОТРОВЕНОТО СЛОВО) Така, както храната е необходима, за да може тялото ни да има сила и да расте, така и Божието Слово е необходимо, за да може нашето духовно естество да придобие Святостта и пълнолетието си. Естествено е една част от усилията си дяволът да насочи против …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_1

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА

V. ОТРОВИТЕ НА ЛАОДИКИЯ Исус дойде на този свят и донесе Свято Спасение за човешките души. Неговата саможертва отключи вратите към Небето, към обиталищата на Вечния и Свят Дух. От Божия Престол се изля Светлина и Благодат върху целия свят. Святият Дух, Духът на Истината и Живота, прегърна с Присъствието Си цялата земя, за да …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – IV ГЛАВА

IV. СЛЕПОТАТА НА ЛАОДИКИЯ Липсата на взор е едно от ужасните страдания на човека. Независимо как ще го погледнем - в плътски или духовен аспект - това страдание говори за ограничени или липсващи способности на човека да възприема действителността около себе си. Естествено състояние на слепия е мракът, като единствена реалност пред очите му. В …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – IV ГЛАВА

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – III ГЛАВА

III. БОГАТСТВОТО НА ЛАОДИКИЯ Богатството е най-естественото нещо, към което се стреми човек. Да бъдеш богат - това значи да притежаваш в изобилие нещата, към които се стремиш. Човек най-често свързва богатството с благоденствие и успех и това е напълно естествено. Исус не отрича, напротив - насърчава човеците да събират богатства. Нека прочетем Неговите думи …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – III ГЛАВА