КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

2. “ПРАВИ ПРАВЕТЕ ПЪТЕКИТЕ НА ГОСПОДА!” “Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог…” (Исайя 40:3) Колко вдъхновяващо е мотото, с което си послужих! Днес мнозина отварят Библията и го четат, много често така, както биха чели рецепта за кекс. Но замисляме ли …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

1. КЪСНИЯТ ДЪЖД И КОВЧЕГА НА НОЙ Всички ние сме особено поколение, което живее в особено време. Наближава да се яви Денят на онази Господна Слава, за която говориха Божиите пророци и Апостоли. Някога Исус се обърна към учениците Си и каза:“Блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото ви казвам, че много пророци …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

ПЪРВА ЧАСТ: ДУХЪТ И СИЛАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Със сигурност мога да кажа, че в очакването на нещо желателно и скъпо в най-голяма степен проличават духовните качества на личността. Не е лесно да очакваш. Не е лесно да фокусираш надеждата си в едно очакване, когато нямаш точна дата, ден и час, …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО