КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

5. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ЕЛИСЕЙ (СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАИЛ) “Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, и затворете вратите след себе си; скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът…” (Исайя 26:20) В дълбочината на темите, които разгледах, стоя открит въпросът със съдбата на евреите. Тази глава е посветена на въпроса за Спасението …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

3. КАПКИТЕ НА ГОСПОДНИЯ ИСОП Братко мой! Готов ли си да оставиш всичките човешки учения и да последваш Господ Исус и Неговото Свято Учение? Готов ли си да преживееш всяко земно унижение в името на Божията Святост и чистота? Знаеш ли, че ако Господ ни говори за умножаване на беззаконието, то е, понеже днес човеците …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – III ГЛАВА

БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

2. БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има скръб, която най-много да просълзява сърцето ми и да пълни със стенание молитвите ми, то това е скръбта от тоталното безсмислие, на което са предали живота си човеците от този свят. Лишени от Разума да проумеят, че са само пътници към …

Нататък БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В ДЕЛВАТА НА БОЖИЯТА СЛАВА Братко мой! Верни ми приятелю! Сега е миг да коленичиш пред Господ. И като Му предадеш цялото си сърце и всичката си вяра, да Му кажеш: “Господи Исусе! Желая повече от всичко Твоето Вино! Аз до този миг не съм разбирал, че Виното е Плод на Лозата и …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА