С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – IV ГЛАВА

4. ПОТОМЦИТЕ НА ЯКОВ И ЙОСИФ Думите на Господ ме изпълниха с вътрешна наслада и радост. И аз, като обърнах главата си, отново гледах към Господния Път. И ето, че очите ми забелязаха потомците на Яков. Това бяха двама младежи със светли лица, които бавно се приближаваха към Пътя. А тогава забелязах, че причината за …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – IV ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сега да споделя с теб онова прекрасно и удивително видение, което Господ Исус разкри пред сърцето ми. Защото стихът от Давидовия псалом отново и отново изгаряше всичките ми помисли. И аз, коленичил пред Господа, го изговарях с устните си, като исках да уловя …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След последната книга, свързана с Елам и Мидия, аз усетих едно прекрасно състояние в сърцето си. То бе такова, щото във всичките помисли на ума си започнах да усещам и виждам Святият Дух като Бял Гълъб. И аз, прострял ръцете си към Гълъба, желаех повече от …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – НАЧАЛО