ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XII ГЛАВА

12. ДРУГИТЕ СЪКРОВИЩА НА 666 Братко, моля те да внимаваш най-много в тази тема, тъй като тя е възможно най-болезнената за сърцата на повечето християни. Казвам “за сърцата” и това не е случайно. Защото именно сърцето е прицелната точка на всяко съкровище. То е същото, като да вземеш магнит и го раздвижиш леко върху някоя …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XII ГЛАВА